Scroll Top

Logo zelenej žaby neznamená, že potraviny obsahujú hmyz, hormóny, mRNA alebo nebezpečné chemikálie

Logo zelenej žaby neznamená, že potraviny obsahujú hmyz, hormóny, mRNA alebo nebezpečné chemikálie - Featured image

Author(s): Matus KRCMARIK / AFP Nemecko / AFP Poľsko

V posledných týždňoch sa v rôznych jazykoch šíria falošné a zavádzajúce tvrdenia, podľa ktorých logo žaby na niektorých potravinových produktoch znamená, že obsahujú toxický herbicíd známy ako atrazín, očkovaciu látku na báze mRNA alebo kusy hmyzu. V skutočnosti ide o logo neziskovej organizácie Rainforest Alliance, ktorá podporuje udržateľný spôsob poľnohospodárstva. Logo indikuje, že takéto produkty obsahujú zložky, pri ktorých bolo overené, že boli vypestované udržateľným spôbom.

Rainforest Alliance (archívny odkaz) je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá posudzuje výrobu poľnohospodárskych produktov podľa štandardov zohľadňujúcich potreby životného prostredia a komunít. Potravinové výrobky, ktoré tieto štandardy spĺňajú, môžu mať na obaloch logo žaby, čo znamená, že obsahujú certifikované zložky.

V súvislosti s touto organizáciou sa na sociálnych sieťach objavuje množstvo nepravdivých obvinení v rôznych jazykoch vrátane slovenčiny.

Napríklad tento príspevok na Facebooku zverejnený 21. júla 2023 naznačuje, že produkty označené logom Rainforest Alliance obsahujú atrazín. Ide o herbicíd určený na ničenie buriny, ktorý je v Európskej únii zakázaný. Opak je pritom pravdou: organizácia neschvaľuje využívanie zložiek, pri ktorých sa tento herbicíd využíval. Tento príspevok získal viac ako 1500 zdieľaní.

Snímka falošného príspevku na Facebooku, podľa ktorého logo žaby znamená, že v potravine je atrazín, vyhotovená AFP 4. augusta 2023

V iných príspevkoch (napríklad v tomto) užívatelia tvrdia, že logo zelenej žaby znamená, že takto označené potraviny obsahujú hmyz alebo mRNA, teda molekulu, ktorá dáva bunkám pokyny na výrobu konkrétnych bielkovín. Počas pandémie koronavírusu sa používala technológia na báze mRNA v niektorých očkovacích látkach.

Falošné tvrdenia o logu žaby sa virálne šírili aj prostredníctvom zavádzajúceha videa, v ktorom sa tvrdí, že logo Rainforest Alliance indikuje, že v potravinách je hmyz . Na Facebooku sa toto video (tu, tu) šírilo spoločne s popisom, podľa ktorého majú takto označené produkty „hormonálne oteplovadlá“. Len tieto dva príspevky zdieľalo v súčte viac ako 9-tisíc používateľov. Video samotné je úryvkom zo živého prenosu na youtubovom kanáliZprávy z Galaxie – Oraa Nataru Shari“.

Snímka falošného príspevku na Facebooku, podľa ktorého logo žaby znamená, že v potravine sa nachádza mRNA, hmyz, hormóny alebo výkaly, vyhotovená AFP 4. augusta 2023

Podobné tvrdenia o logu Rainforest Alliance sa šíria aj v ďalších FB príspevkoch.

Objavujú sa tiež v češtine, poľštine, gréčtine, rumunčine alebo v nemčine. 

Tieto tvrdenia sú však nepravdivé.

Logo v skutočnosti ukazuje, že pri takto označených tovaroch prebehlo nezávislé posúdenie, či prísady použité pri ich výrobe spĺňajú kritéria udržateľného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ako ich definovala organizácia Rainforest Alliance.

Čo znamená logo so zelenou žabou?

Organizácia Rainforest Alliance vznikla v 80. rokoch minulého storočia. Logo s tzv. žabou stromovou používa viac ako tridsať rokov ako certifikačnú pečať. „Vedci označujú žaby za bioindikátory. Znamená, že zdravá populácia žiab ukazuje zdravé životné prostredie, čo platí aj naopak,“ píše organizácia na webe.

„Pečať znamená, že certifikované produkty boli vyrobené využívaním metód, ktoré podporujú tri piliere udržateľnosti: sociálny, ekonomický a enviromentálny,“ uviedol v e-maile agentúre AFP zo 17. júla 2023 hovorca organizácie Rainforest Alliance.

Logo môžu výrobcovia používať až po tom, ako prísady v ich tovaroch prešli overením a procesom certifikácie, uvádza organizácia na svojom webe. „Nezávislí audítori tretích strán, ktorí sú kľúčoví pre integritu každého ceritifikačného programu, posudzujú pred udelením alebo obnovením certifikátu, ako farmári dodržiavajú požiadavky vo všetkých troch oblastiach,“ píše sa na webe.

„Vďaka pečati môže zákazník odlíšiť a vybrať si produkty, ktoré prispievajú k lepšej budúcnosti ľudí a planéty.“

Rainforest Alliance uvádza zoznam certifikovaných produktov na tomto mieste. Väčšinou ide o kávy a čaje, mnohé sú dostupné aj na Slovensku.

Slovenské produkty certifikuje medzinárodná testovacia a certifikačná spoločnosť Bureau Veritas.

Logo so žabou na potravine neznamená, že celý produkt prešiel certifikáciou neziskovej organizácie. Znamená len, že Rainforest Alliance preverila jednu alebo niekoľko zložiek, ktoré sa v produkte nachádzajú, napríklad kakao v čokoládovej tyčinke.

Od roku 2020 musia všeky produkty, ktoré používajú logo so žabou – okrem bylinných čajov a palmového oleja – obsahovať najmenej 90 percent certifikovaných prísad, vysvetľuje organizácia.

Pokiaľ ide o bylinné čaje, produkt musí obsahovať najmenej 40 percent certifikovaných prísad. Pri palmovom oleji musí mať produkt s pečaťou najmenej 30 percent certifikovaného palmového oleja.

Rainforest Alliance zakazuje atrazín 

Atrazín je jedným z najčastejšie využívaných herbicídov v Spojených štátoch, používa sa najmä na odstránenie buriny na poliach s kukuricou alebo cukrovou trstinou, uvádza Agentúra Spojených štátov na ochranu životného prostredia (USEPA).

Európska komisia jeho používanie v Európskej únii zakázala v roku 2004 kvôli znečisťovaniu vôd. Napriek tomu, že potraviny dovezené do Európy môžu obsahovať stopy atrazínu, európske regulácie určujú, že musí ísť o „úroveň primerane nízku na ochranu spotrebiteľa“.

Rainforest Alliance umožňuje vo výnimočných prípadoch používať niektoré pesticídy, ale atrazín medzi ne podľa najnovšieho zoznamu z novembra 2022 nepatrí.

„Atrazín je podľa certifikačného štandardu Rainforest Alliance zakázaný, čo znamená, že farmy, ktoré sa našimi pravidlami riadia, ho používať nemôžu,“ uviedol hovorca agentúry pre AFP v e-maile zo 4. apríla 2023.

Niektoré príspevky na sociálnych médiách, ktoré spájajú Rainforest Alliance s týmto herbicídom, odkazujú na výskum biológa z Kalifornskej univerzity v Berkeley Tyrona Hayesa. Ten v roku 2010 zverejnil výsledky výskumu, podľa ktorých nebolo možné pri niektorých žabách vystavenéých vode so zvyškami atrazínu určiť, či ide o samce alebo samice – mali semenníky aj vaječníky.

Hayes v e-maile agentúre AFP 7. augusta 2023 napísal, že ho nemožno spájať s tvrdeniami o Rainforest Alliance. „S Rainforest Alliance nemám žiadne prepojenie a nepodieľal som sa ani na šírení informácií touto organizáciou alebo o nej,“ uviedol.

Kávové zrná spracované tradičným spôsobom v indonézskom Banda Aceh, 14. november 2020 – CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP

Geneticky modifikované potraviny Rainforest Alliance neuznáva

Niektoré príspevky (napríklad tento) tvrdia, že logo so žabou tiež označuje potraviny obsahujúce geneticky modifikovaný cukor alebo palmový olej. Rainforest Alliance v e-maile zo 17. júla 2023 uviedla, že jej štandardy zakazujú aj používanie geneticky modifikovaných prísad.

„Štandard udržateľného poľnohospodárstva zakazuje používanie geneticky modifikovaných organizmov na farmách certifikovaných Rainforest Alliance,“ uviedol hovorca.

V krajinách Európskej únie musia byť podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady s číslom 1830/2003 GMO produkty označené na obale.

Na tretej strane spomínaného nariadenia sa píše, že pre výrobky, ktoré sa skladajú z GMO alebo ktoré GMO obsahujú, prevádzkovateľ zabezpečí, aby:

a) v prípade predbalených výrobkov, ktoré sa skladajú z GMO alebo ktoré obsahujú GMO, sa slová „Tento výrobok obsahuje geneticky modifikované organizmy“ alebo „Tento výrobok obsahuje geneticky modifikovaný [názov organizmu (organizmov)]“ uviedli na etikete;

b) v prípade nepredbalených výrobkov, ktoré sú ponúkané konečnému spotrebiteľovi sa slová „Tento výrobok obsahuje geneticky modifikované organizmy“ alebo „Tento výrobok obsahuje geneticky modifikovaný [názov organizmu (organizmov)]“ uviedli na výrobku alebo na štítku pripojenému k výrobku.

Logo žaby neznamená hmyz v jedle

Logo žaby neznamená, že by sa v produktoch nachádzal hmyz alebo červy, ako tvrdia niektoré príspevky na sociálnych sieťach. AFP sa podobným tvrdeniam venovala v apríli 2023, keď sa na Facebooku v objavovali v kórejčine a týkali sa čokoládovej tyčinky KitKat. Tieto tvrdenia tiež na Facebooku vyvracala Slovenská polícia, web Manipulatori.cz či Demagog.cz.

Skúmanie prítomnosti hmyzu nie je súčasťou kritérií Rainforest Alliance pri posudzovaní, či sa produkt vyrába udržateľným spôsobom.

Európska únia schválila používanie zložiek hmyzu – zložky z kobyliek, cvrčkov alebo larvy potemníka – v potravinových produktoch uvedených na európsky trh v snahe podporiť hľadanie udržateľnejších zdrojov výživy. V prípadoch, keď produkt obsahuje takéto zložky, musí byť táto skutočnosť uvedená na obale s vedeckým aj bežným názvom daného hmyzu. AFP sa tejto téme venovala v tomto článku z marca 2023.

mRNA v jedle by bola neúčinná

Niektoré príspevky na Facebooku (napríklad tento) tvrdia, že potraviny označené logom žaby obsahujú mRNA (mediátorovú ribonukleovú kyselinu). Ide o molekulu, ktorá dokáže predávať bunkám inštrukcie, napríklad vytvárať protilátky proti vírusu. Vakcíny s mRNA sa využívali v injekčnej podobe pri očkovaní počas pandémie Covid-19, Európska lieková agentúra (EMA) ich odobrila v roku 2020.

Na otázku o tvrdeniach, že v potravinách s certifikátom Rainforest Alliance sa môže nachádzať mRNA, hovorca organizácie 24. júla 2023 odpovedal: „Doteraz sme nevideli žiadne presvedčivé dôkazy, ktoré by naznačovali, že jednotlivé ingrediencie certifikované Rainforest Alliance obsahujú takúto látku.“

„Náš certifikačný proces sa zameriava na overenie konkrétnych ingrediencií, nie celého výrobku. Preto nemôžeme nezávisle overiť prítomnosť mRNA v konečných produktoch iných značiek, ktoré môžu okrem ingrediencií s certifikátom Rainforest Alliance obsahovať mnohé ďalšie.“

Nemecký odborník agentúre AFP 21. júla 2023 povedal, že mRNA by v potravinch nevydržala, lebo je nestabilná.

Teoreticky by bolo možné pridať vakcínu mRNA do jedla, hovorí Wolfgang Nellen, emeritný profesor genetiky na Kasselskej univerzite v Nemecku. „Jej účinnosť by sa však vytratila pri skladovaní a trávení,“ uviedol.

V článku, ktorý 20. januára 2023 zverejnil vedecký web Health Desk, sa píše, že molekula mRNA je sama o sebe „nestabilná a rýchlo sa rozpadáva“.

V roku 2022 tím výskumníkov vynašiel metódu, ako dostať mRNA do tabletky určenej na ústne podávanie, no úspešná bola zatiaľ len na zvieratách. Podľa informácií dostupných na webe EMA zatiaľ v Európskej únii neschválili žiadnu vakcínu určenú na perorálne použitie.

Keďže technológia mRNA sa odlišuje od tradičných vakcín, stala sa terčom mnohých falošných tvrdení (napríklad tu alebo tu).

Bill Gates na konferencii organizácie Global Fund v New Yorku z 21. septembra 2022. – MANDEL NGAN / AFP

Za Rainforest Alliance nestojí BIll Gates

Niektoré príspevky na sociálnych sieťach tiež naznačujú, že v organizácii Rainforest Alliance sa angažuje Bill Gates.

Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov poskytla v roku 2007 Rainforest Alliance grant vo výške 5,3 milióna dolárov, no podľa webu neziskovej organizácie Bill Gates nie je v jej vedení ani v správnej rade.

„Rainforest Alliance je nezávislou organizáciou a nie je vlastnená žiadnou osobou ani nadáciou,“ uviedol hovorca neziskovky v e-maile zo 17. júla 2023. Ďalšie informácie o spôsobe financovania organizácie sú dostupné na tejto adrese.

Na financovaní výskumu technológie mRNA sa podieľala aj Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov. Gates bol preto počas pandémie často s touto technológiou spájaný.

Fact Checker Logo
Pôvodne uverejnené tu.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.