Scroll Top

Zmanipulovaná fotografia Pavla držiaceho povolávací rozkaz zámerne vyvoláva strach z mobilizácie

Zmanipulovaná fotografia Pavla držiaceho povolávací rozkaz zámerne vyvoláva strach z mobilizácie - Featured image

Author(s): Robert BARCA, Ladka MORTKOWITZ, AFP Slovensko, AFP Česká republika

Pred druhým kolom prezidentských volieb, ktoré sa koná 27. a 28. januára, zdieľali stovky používateľov sociálnych sietí fotografiu Petra Pavla upravenú tak, aby vyzerala, že kandidát drží v ruke povolávací rozkaz. Zmanipulovaná fotografia je len jedným z mnohých príspevkov, ktoré sa snažia vyvolať obavy, že Pavel zatiahne Českú republiku do boja proti ruským silám na Ukrajine. Podľa českej ústavy však prezident nemôže samostatne rozhodnúť o vyslaní vojsk do vojny v inej krajine; vojenská mobilizácia podlieha prísnemu postupu, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je celá vláda a parlament.

Zmanipulovanú fotografiu pred voľbami hojne zdieľali českí a slovenskí používatelia sociálnych sietí, napríklad tu, tu či tu. Fotografia obsahovala textové bubliny: „Ďakujem všetkým mladým za dôveru! Mám pre vás povolávací rozkaz!“

Tieto príspevky sú súčasťou širšej kampane plnej nepodložených a špekulatívnych tvrdení, podľa ktorých sa vraj Pavel chystá poslať českých brancov na Ukrajinu bojovať proti ruským jednotkám. Táto téma sa stala jedným z hlavných bodov prezidentskej kampane.

České zákony však neumožňujú prezidentovi jednostranne vyhlásiť mobilizáciu: tento akt pozostáva zo série krokov, ktoré musí prijať vláda aj obe komory parlamentu, počnúc súhlasom s tým, že krajina sa skutočne nachádza vo vojnovom stave.

Pavel nikdy verejne nevyzval na nasadenie českých vojsk do boja na Ukrajine. Krátko po tom, ako ju 24. februára 2022 napadlo Rusko, však odporučil vyslať jednotky NATO na humanitárnu misiu, aby zabezpečili ochranu humanitárnych koridorov pre ľudí utekajúcich pred vojnou. V čase intenzívneho ruského ostreľovania Mariupolu či Irpine v marci 2022 uvažoval o intenzívnejšej vojenskej účasti, ale len na zabezpečenie výcviku, logistickej podpory a bezpečnosti civilistov.

Snímka nepravdivého príspevku vyhotovená 26. januára 2023

Pôvod fotografie

Pôvodnú fotografiu, ktorá bola pre podvrh použitá, sme jednoducho dohľadali. Bola zverejnená 13. januára 2023 na instagramovom účte Petra Pavla, pričom zachytáva prezidentského kandidáta držiac v ruke svoju karikatúru s citátom z prezidentskej debaty: „Veľavravnosť ešte neznamená, že človek hovorí niečo podstatné.“

Na zmanipulovanom obrázku je namiesto karikatúry formulár s nápisom: „Vzor povolávacieho rozkazu na základný výcvik (vojenské cvičenie, výnimočné vojenské cvičenie).“

 

Porovnanie oboch snímok, vyhotovené 26. januára 2023

 

Rovnaký formulár sme našli na webovej stránke Ministerstva vnútra ČR ako súčasť vyhlášky č. 102/2005 Z. z. (dostupnej aj v tejto databáze zákonov), ktorá ustanovuje tri druhy povolávacích rozkazov.

Najstaršie zverejnenie zmanipulovaného obrázku sme našli na twitterovom účte Pozor změna, ktorý často podporuje Pavlovho oponenta Andreja Babiša (napríklad tu) alebo sa priamo snaží Pavla očierniť (tu, tu, tu).

Objavili sa aj iné verzie zmanipulovaného obrázku, napríklad verzia (tu, tu) zameraná na rómsku komunitu, ktorá obsahovala text „Cigáni, myslím na vás. Pôjdete ako prví.“

Komentáre pod príspevkami naznačujú, že niektorí používatelia si neuvedomovali, že ide o podvrh. „Takže sme spadli úplne na dno, ak máme takýchto adeptov na prezidenta,“ uvádzal jeden z nich.

Snímka komentárov vyhotovená 26. januára 2023

Tieto príspevky sú súčasťou širšej kampane, ktorej cieľom je presvedčiť čitateľov, že Pavel chce zatiahnuť Českú republiku do vojny. Pavel však nikdy verejne nehovoril o vyslaní českej armády alebo dokonca brancov na Ukrajinu. Niektorými z týchto tvrdení sme sa už zaoberali napríklad tu či tu.

Na otázku počas tlačovej konferencie 17. januára 2023, či bude v prípade jeho zvolenia vyhlásená mobilizácia, Pavel odpovedal: „Ako vojak som nikdy nebol ten, kto by niekoho tlačil do konfliktu. Vojny začínajú politici, nie vojaci. Mne udržanie mieru leží na srdci možno viac než mnohým politikom, pretože ja som tú vojnu zažil. Viem, o čom je, viem, ako dopadá nielen na vojakov, ale aj na civilné obyvateľstvo. Takže ja som ten posledný, kto by chcel našu krajinu zatiahnuť do vojny.“

Ozbrojené sily Českej republiky

Až do roku 2004 bola v Českej republike (a predtým v Československu) povinná vojenská základná služba pre všetkých spôsobilých mužov. V roku 2005 Česká republika prešla na plne profesionálnu armádu po tom, ako krajina vstúpila v roku 1999 do NATO.

K všeobecnej mobilizácii v Česku došlo naposledy v septembri 1938 v dôsledku hroziaceho vpádu vojsk nacistického Nemecka. Nakoniec trvala len týždeň, kým účastníci Mníchovskej dohody povolili Adolfovi Hitlerovi anektovať veľké časti československého pohraničia známeho ako Sudety bez odporu českej armády.

Prezident nemôže sám od seba vyhlásiť mobilizáciu

Podľa českého branného zákona nie je v právomoci prezidenta samostatne vyhlásiť mobilizáciu. Na jej vyhlásenie musí byť splnená podmienka, že štát je vo vojnovom stave. Ten vyhlasuje Parlament ČR nadpolovičnou väčšinou zvolených zástupcov v oboch komorách parlamentu.

Snímka stránky branného zákona vyhotovená 27. januára 2023

Ani po vyhlásení vojnového stavu však prezident nemá voľnú ruku k mobilizácii. Môže ju vyhlásiť až po tom, ako ho k tomu vyzve vláda.

„Mobilizáciu ozbrojených síl nariaďuje prezident republiky na návrh vlády. Prezident republiky vyhlási mobilizáciu v hromadných informačných prostriedkoch,“ uvádza sa v paragrafe 23 branného zákona.

Túto skutočnosť potvrdil hovorca Generálneho štábu Armády Českej republiky Ivo Zelinka. „Najprv musí vojnový stav vyhlásiť Parlament Českej republiky, potom by vláda Českej republiky požiadala o mobilizáciu, a tú by následne vyhlasoval prezident ČR s kontrasignáciou premiéra. Ide teda o trojstupňový bezpečnostný mechanizmus, ktorý neumožňuje svojvoľné vyhlásenie,“ uviedol Zelinka 27. januára v e-maile pre agentúru AFP.

Branný zákon ďalej uvádza, že o rozsahu mobilizácie rozhoduje vláda. Tá určuje, ktorí občania sa budú musieť podrobiť tzv. odvodovému konaniu. Prezident nemá v tomto smere žiadne osobitné právomoci.

„Vláda nariadením určí v stave ohrozenia štátu alebo vo vojnovom stave podľa potrieb ozbrojených síl počet občanov povinných podrobiť sa odvodu podľa roku ich narodenia alebo ich odbornej kvalifikácie a dátum začatia odvodného konania,“ uvádza sa v paragrafe 18 branného zákona. „Krajské vojenské veliteľstvo za stavu ohrozenia štátu alebo vojnového stavu povolá občana k odvodovému konaniu na základe nariadenia vlády.“

Práve v rámci tohto odvodového konania by občania dostali povolávací rozkaz, ktorý drží Petr Pavel na zmanipulovanej fotografii. Ide o jeden z niekoľkých formulárov, ktorých účelom je získanie informácií o spôsobilosti občana na výkon mimoriadnej vojenskej služby.

O schopnosti občana vykonávať túto službu rozhoduje štvorčlenná odvodová komisia zložená z riaditeľa krajského vojenského veliteľstva, zástupcu obce a dvoch civilných lekárov.

V akých prípadoch môže Česká republika vstúpiť do vojnového stavu?

Ústava Českej republiky stanovuje, že vojnový stav môže byť vyhlásený, ak je Česká republika napadnutá alebo ak je to nevyhnutné pre splnenie medzinárodných zmluvných záväzkov o spoločnej obrane proti napadnutiu.

Snímka článku 43 Ústavy ČR
Fact Checker Logo
Pôvodne uverejnené tu.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.