Scroll Top

Bádateľ naďalej dezinformuje o vakcínach proti Covid-19

Obrázok1

Author(s): Katarína Drevená, Infosecurity.sk

Badatel.net publikoval dezinformačný článok o údajne obrovskom náraste infarktov, mŕtvic a úmrtí po očkovaní proti Covid-19. Predkladané dôkazy sú však založené na nesprávne interpretovaných dátach.

Portál Bádateľ zverejnil 30. marca 2022 dezinformujúci článok s názvom Masaker covidových vakcín: 68 000 % nárast mŕtvic, 44 000 % nárast infarktov.

Neznámy autor v článku píše, že americký Systém hlásenia nežiaducich účinkov vakcín (VAERS) odhalil „šokujúci fakt“. Po očkovaní proti Covid-19 bol údajne zaznamenaný bezprecedentný nárast úmrtí a iných nežiaducich účinkov v porovnaní s očkovaním ostatnými vakcínami za predchádzajúcich 30 rokov dohromady.

Bádateľ ďalej uvádza, že po schválení vakcín proti Covid-19 došlo napríklad k nárastu mozgových mŕtvic o 68 000 %, k nárastu ochorení srdca o 44 000 % či k nárastu úmrtí o 6 800 %. Podľa autora článku ide o masovú vraždu a genocídu.

Článok zavádza na základe zle interpretovaných dát

Vytrhávanie relevantných dát z kontextu a úmyselná dezinterpretácia vedeckých štúdií patrí medzi obľúbené deziformačné stratégie a inak tomu nebolo ani v tomto prípade.

Údajne „šokujúce zistenia“ Bádateľa sú založené na nesprávnej interpretácií dát. Hlavným cieľom článku je vzbudiť u čitateľov strach a odradiť ich od prípadného očkovania proti Covid-19.

VAERS je americký systém hlásenia nežiaducich účinkov vakcín, ktorý spravuje Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) a Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). Databáza slúži ako signalizačný systém pre výskumníkov, vďaka ktorému je možné rýchlo odhaliť potenciálne problémy.

Hlavnou úlohou databázy je teda zhromažďovať údaje o možných vedľajších účinkoch. Tieto informácie však nepodliehajú kontrole a v databáze sa nenachádzajú správy z prípadného vyšetrovania nahlásených prípadov. Z dát preto nie je možné určiť, či uvedené problémy boli skutočne spôsobené podanou vakcínou.

VAERS na svojej stránke uvádza: „Hlásenia (pozn. v databáze VAERS) nemožno použiť na určenie, či očkovacia látka spôsobila alebo prispela k nežiaducej udalosti alebo ochoreniu. Hlásenia môžu obsahovať informácie, ktoré sú neúplné, nepresné, náhodné alebo neoveriteľné.“

Jednou z najväčších slabín databázy je, že podozrenia na nežiaduce účinky po očkovaní môže do systému vložiť ktokoľvek. Na túto skutočnosť je opakovane upozornený každý užívateľ pri sťahovaní dát. Existencia zdravotných komplikácií totiž neznamená príčinnú súvislosť s vakcínami.

Ďalším dôvodom, prečo sa v databáze nachádza vyšší počet hlásení po očkovaní proti Covid-19 oproti očkovaniam proti iných chorobám je, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú povinní hlásiť všetky závažné nežiaduce účinky. Tento príkaz musí byť plnený bez ohľadu na to, či si daní zdravotníci myslia, že nežiaduce účinky súvisia s očkovaním. V prípade iných vakcín sú požiadavky odlišné a vedľajšie príznaky musia byť hlásené len ak spĺňajú špecifické kritériá.

Vzhľadom na to, že vakcíny proti Covid-19 získali väčšiu pozornosť médií a verejnosti, môžu byť ľudia náchylnejší hlásiť potencionálne vedľajšie účinky do systému VAERS ako tomu je v prípade iných vakcín. Podľa Susan S. Ellenbergovej, ktorá 11 rokov analyzovala dáta zo systému VAERS ako riaditeľka Úradu pre bioštatistiku a epidemiológiu v Centre pre hodnotenie a výskum liekov FDA, má počet hlásení do VAERS tendenciu narastať, keď je vakcína známejšia a diskutovanejšia.

Hlásenia týkajúce sa vakcín Covid-19 preto nemôžu byť porovnávané s hláseniami týkajúcimi sa iných vakcín.

Na webovej stránke VAERS sa píše: „Samotný počet hlásení nemožno interpretovať ani použiť na vyvodenie záverov o existencii, závažnosti, frekvencii alebo miere výskytu problémov súvisiacich s očkovacími látkami.

Vakcíny proti Covid-19 sú bezpečné

V porovnaní s ochorením Covid-19 je riziko spojené s očkovaním proti nemu minimálne.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) krátkodobé mierne až stredne závažné vedľajšie príznaky po akomkoľvek očkovaní prirodzené. Je to normálny znak toho, že sa v tele vyvíja ochrana.

Závažnejšie a dlhotrvajúcejšie vedľajšie príznaky po očkovaní proti Covid-19 možné, ale veľmi zriedkavé. Naopak po prekonaní ochorenia Covid-19 pociťuje časť ľudí dlhotrvajúce symptómy a ťažkosti aj po vyliečení. Podľa štúdie uverejnenej v prestížnom lekárskom časopise Lancet, až 76 % pacientov hospitalizovaných s Covid-19 malo pretrvávajúce príznaky aj šesť mesiacov po vyliečení.

Zvýšené riziko infarktu po očkovaní proti Covid-19 momentálne nie je dôveryhodne preukázané, avšak v zriedkavých prípadoch môže dôjsť k zápalu srdca. Tento vedľajší účinok je však zvyčajne mierny a dá sa vyliečiť. Podobne ojedinelý je aj výskyt mŕtvice po očkovaní.

Čo sa úmrtí v súvislosti s očkovaním proti Covid-19 týka, k 31.3.2022 bolo na Slovensku evidovaných sedem obetí. Z toho v štyroch prípadoch bol súvis stanovený ako možný a v troch ako pravdepodobný. Aspoň jednu dávku vakcíny proti Covid-19 pritom dostalo viac ako 2,8 milióna Slovákov.

Na druhú stranu, k 5.4.2022 bolo na Slovensku oficiálne evidovaných 19 462 obetí na ochorenie Covid-19.

Portál Bádateľ je známy vďaka svojmu toxickému obsahu

Stránka Badatel.net dlhodobo šíri na Slovensku informácie v rozpore s vedeckým a objektívnym poznaním. Je zaradená medzi weby s problematickým obsahom v databáze Konšpirátori.sk na základe hodnotenia nezávislej komisie.

Web obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru a šíri dezinformačné správy a lživú propagandu. Informácie nachádzajúce sa na stránke môžu mať potenciálne vážnejšie politické, ekonomické a zdravotné dôsledky.

Vyššie spomínaný článok prevzal Bádateľ z webu Global Research. Ten je stránkou Media Bias/Fact Check hodnotený ako konšpiračný zdroj propagujúci pseudovedu. Global Research produkuje vo veľkej miere nedôveryhodné, zavádzajúce a falošné informácie.

Fact Checker Logo
Pôvodne uverejnené tu.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.