Scroll Top

Európska únia Slovensku nemôže zakázať zrušiť Špeciálnu prokuratúru, môže nás však sankcionovať, ak jej zrušenie poruší pravidlá právneho štátu

frederic-koberl-x_0hW-KaCgI-unsplash (1)

Author(s): Demagog.sk

Slovenská vláda predstavila návrh zákona, v ktorom chce presadiť zmeny v trestnom práve aj zrušenie špeciálnej prokuratúry. Európska komisia na pripravované zmeny reagovala listom adresovanom ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi, v ktorom, žiadala, aby slovenská vláda zatiaľ nepokračovala v zamýšľaných úpravách a najmä, aby sa neuchyľovala k zrýchlenej procedúre. Komisia v liste nehovorí, že Slovenská republika nemôže zrušiť Špeciálnu prokuratúru, z jej vyjadrení, ako aj z vyjadrení ďalších európskych inštitúcii vyplýva, že by Slovensku pre jej zrušenie mohli hroziť sankcie. Tvrdenia Tibora Gašpara, že z vyjadrení predstaviteľov Európskej únie nevyplýva, že by sme mohli čeliť sankciám sú preto zavádzajúce. K rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry sa neskôr negatívne vyjadrila Predsedníčka európskej prokuratúry.

V diskusnej relácii O 5 minút 12 diskutovali  10. decembra 2023 predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Tibor Gašpar (Smer-SD) a poslankyňa Mária Kolíková (SaS). Témami relácie boli obvinenie Tibora Gašpara, výroky dekana Právnickej fakulty UK, novela Trestného zákona či zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry a reakcia Európskej komisie.

Tibor Gašpar sa v relácii k téme špeciálnej prokuratúry vyjadril, že nám Európska únia nezakázala zrušiť Úrad Špeciálnej prokuratúry. „Ani z tej poslednej nóty, ktorú si vybavoval alebo z toho listu z Európskej komisie, ktorú si vybavovali opoziční poslanci, zrejme v europarlamente nevyplýva, že to nemôžeme urobiť, tzn. ja sa nedomnievam, že tu je dôvod na to, aby sme čelili nejakým sankciám,“  reagoval Gašpar na otázku moderátorky, či nehrozí, že vďaka postupu novej vlády nás môže Európska únia sankcionovať (v čase od 58:01).

Európska komisia (EK) začiatkom decembra požiadala listom Slovenskú vládu, aby zastavili proces novelizácie trestného poriadku a zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry. Christian Wigand, hovorca EK pre oblasť spravodlivosti, informoval, že EK považuje navrhované zmeny za urýchlené a vyžadujú dôkladnú analýzu, s ohľadom na ich široký rozsah a vplyv na viaceré oblasti práva EÚ. „Veľký rozsah zamýšľaných novelizácií a frekvencia oblastí práva EÚ, ktorých sa to týka, vyžaduje dôkladnú a hlbokú analýzu. Preto sme v tomto liste požiadali slovenskú vládu, aby zatiaľ nepokračovala v zamýšľaných úpravách a najmä, aby sa neuchyľovala k zrýchlenej procedúre bez náležitého a dôkladného prerokovania so zainteresovanými subjektmi na národnej a európskej úrovni,“ uviedol Wigand.

Súdnictvo patrí do právomocí členských štátov, ktoré si môžu upraviť organizáciu súdov podľa vlastných potrieb. Európska únia však môže členské štáty sankcionovať, pokiaľ ich kroky narušujú právny štát, ako tomu bolo v Poľsku a Maďarsku. EÚ tak môže na najkritickejšie prípady porušovania zásad právneho štátu reagovať vysokými pokutami, zmrazením eurofondov alebo odobratím hlasovacích práv. 

Slovensko by sa potenciálne mohlo dostať do podobnej situácie ako Poľsko. Rozsudok Súdneho dvora EÚ z júna tohto roka konštatoval, že Poľská reforma súdnictva porušuje únijné právo. Súdny dvor síce potvrdil, že aj keď súdnictvo patrí do právomocí členského štátu, ten je však stále povinný dodržiavať právo EÚ. 

Na zmeny v trestnom práve a ochrane oznamovateľov aj rušenie špeciálnej prokuratúry upozornila aj Predsedníčka európskej prokuratúry (EPPO) Laura Kövesiová. Kövesiová adresovala v pondelok 18. decembra (teda 8 dní po odznení Gašparovho výroku) Európskej komisii list pre vážne riziko porušenia zásad právneho štátu na Slovensku. EPPO má právomoc vyzvať Komisiu, aby začala konať proti členskej krajine, ktorá porušuje princípy právneho štátu a pozastaviť jej vyplácanie európskych peňazí. Podľa EPPO plánované kroky vlády SR predstavujú „amnestiu“ v značnom počte aktívnych vyšetrovaní podvodov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ. Kövesiová taktiež poznamenala, že rýchlosť, s akou slovenská vláda mieni pristúpiť k zmenám, vyvoláva vážne pochybnosti o dodržiavaní povinnosti lojálnej spolupráce. Pre portál EURACTIV Slovensko sa hovorkyňa Európskej prokuratúry vyjadrila, že zníženie trestov za korupciu ovplyvní aj účinnosť ochrany eurofondov pred zneužitím, čo môže byť aj dôvodom na ich zmrazenie.

Fact Checker Logo
Pôvodne uverejnené tu.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.