Scroll Top

Hlavný denník zavádza o tom, že OSN zakáže mäso. V skutočnosti ide len o odporúčanie znížiť jeho konzumáciu

CEDMO-Hdmaso

Author(s): Dávid Dinič, Infosecurity.sk

Hlavný denník v nedávnom článku tvrdil, že OSN zakáže konzumáciu mäsa. Nejde však o pravdu. Jedna z agentúr OSN síce predstavila plán, ktorý sa zaoberá potrebnými zmenami v strave ľudí a produkcii potravín, ide však o odporúčania. Zákaz mäsa dokonca nie je ani predmetom diskusie.

Hlavný denník zverejnil 29. novembra článok s názvom „S MÄSOM SA ROZLÚČTE! OSN vo štvrtok vydá edikt“. Na viacerých miestach však dezinformuje, keď napríklad tvrdí, že OSN „prikáže“ zastaviť konzumáciu mäsa, alebo že podľa OSN nastal čas „ukončiť“ chov dobytku.

Podľa článku sa tak má stať pomocou plánu, ktorý zverejnila Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v rámci decembrového klimatického samitu COP28 v Dubaji.

Ide však o zámerné zavádzanie, či už s cieľom vyvolať kontroverziu alebo osloviť publikum, ktoré je skeptické voči medzinárodným organizáciám a iniciatívam v oblasti zmeny klímy. Hoci Hlavný denník vyzýva čitateľov na rozlúčenie sa s mäsom a hovorí o príkaze či diktáte, v skutočnosti sú plány FAO nezáväzné. Ide skôr o vypracovanie všeobecných cieľov a súboru odporúčaní pre jednotlivé štáty. Bude však na rozhodnutí každej krajiny, či a v akej miere odporúčania implementuje do svojich politík.

Cieľom FAO je odstránenie hladu a boj proti klimatickej kríze

Dňa 10. decembra FAO iniciovala proces vypracovania prelomového globálneho plánu zameraného na odstránenie hladu a všetkých foriem podvýživy bez prekročenia oteplenia o 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou dobou (hranica stanovená Parížskou dohodou). Ide o komplexný plán, ktorý je rozložený na najbližšie tri roky a zahŕňa 120 krokov a míľnikov v desiatich oblastiach.

Svetová produkcia potravín je veľmi zraniteľná voči vplyvom klimatickej krízy, pričom až tretina svetového jedla je ohrozená globálnym otepľovaním. Na druhú stranu, poľnohospodárstvo a chov dobytka sú jedným z hlavných zdrojov emisií skleníkových plynov. Ide teda o začarovaný kruh, ktorý chce FAO vyriešiť krokmi, ktoré budú reagovať na obe časti problému.

Podľa Maxima Torera, hlavného ekonóma FAO, ide najmä o obnovu rovnováhy globálnych potravinových systémov. Napríklad, zatiaľ čo v niektorých častiach sveta dochádza k nadmernej konzumácii bielkovín, v iných majú bielkovín nedostatok. Niektorým oblastiam by podľa neho pomohlo obmedziť využívanie chemických hnojív, v iných by ich potrebovali používať viac. A niekde by sa zase mal zintenzívniť chov dobytka, zatiaľ čo inde by sa mal klásť dôraz na obnovu degradovaných pasienkov.

Plán FAO je rozvrhnutý na tri fázy. Prvá bola spustená pred niekoľkými dňami a jej cieľom bolo predstaviť všeobecné riešenia a ciele. Druhá bude prezentovaná na samite COP29 a bude sa zaoberať regionálnymi adaptačnými a finančnými možnosťami. Proces napokon vyvrcholí na COP30, kde budú ponúknuté akčné plány pre konkrétne krajiny. FAO uznáva, že štáty majú rôzne pozadie a čelia odlišným výzvam. Z toho dôvodu plánuje vypracovať osobitné stratégie, aby sa zabezpečilo, že odporúčania budú relevantné a efektívne pre všetkých.

Nadmerná konzumácia mäsa je problém, no zakazovať sa nebude

Produkcia potravín je zodpovedná až za 30 % globálnych emisií skleníkových plynov a 70 % spotreby pitnej vody. Potraviny pochádzajúce zo zvierat, najmä červené mäso, majú v porovnaní s inými skupinami potravín pomerne vysokú environmentálnu stopu na jednu porciu. To má vplyv na emisie skleníkových plynov, využívanie pôdy a stratu biodiverzity. Okrem iného, poľnohospodárstvo vypúšťa do ovzdušia 40 % všetkého metánu, ktorý má na otepľovanie 80-krát silnejší vplyv ako oxid uhličitý. Väčšina tohto plynu pritom pochádza z hospodárskych zvierat, či už z ich žalúdkov alebo hnoja.

Na riešení tohto problému pracuje napríklad aj EAT-Lancet komisia, ktorú tvorí 37 popredných svetových vedcov. Ich cieľom je dosiahnuť vedecký konsenzus definovaním cieľov v oblasti zdravej výživy a udržateľnej produkcie potravín tak, aby bolo do roku 2050 možné nasýtiť až 10 miliárd ľudí. Komisia tiež upozornila, že na Západe dochádza k nadmernej konzumácii mäsa, čo významne prispieva k zhoršeniu zdravia, zvýšeniu rizika nadváhy, obezity alebo vzniku ďalších ochorení. Aj preto vedci odporúčajú konzumovať 15,7 kilogramov mäsa ročne. Pre porovnanie, v USA priemerný človek skonzumuje 127 kilogramov mäsa ročne, zatiaľ čo v Konžskej demokratickej republike sú tu len 3 kilogramy.

Práve z tohto dôvodu volá FAO po väčšej rovnováhe v konzumácii bielkovín vo svete. Napriek tomu bude obmedzenie konzumácie mäsa len odporúčaním, rovnako ako aj všetky ostatné kroky v jej pláne. Hlavný ekonóm Maximo Torero povedal, že štátom dokonca nebudú odporúčať zaviesť daň z mäsa, hoci po tom niektorí odborníci volali. Na druhú stranu preskúmajú opatrenia, akými sú zavedenie dane na cukor, soľ, či vysoko spracované potraviny.

Hlavný denník je pochybný zdroj

Stránka Hlavný denník je nedôveryhodným zdrojom informácií. Podľa nezávislého projektu Konšpirátori.sk nedodržiava základné zásady novinárskej etiky a obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu. Hlavný denník bol od svojho vzniku previazaný na politickú stranu Národná koalícia. Po vypuknutí vojny na Ukrajine ho Národný bezpečnostný úrad dočasne zablokoval.

Článok bol takmer celý prevzatý zo stránky Breitbart. Ide o americký portál, ktorý podľa Media Bias/Fact Check nízku dôveryhodnosť, nakoľko je krajne pravicový a publikuje propagandu, konšpiračné teórie a nepravdivé tvrdenia.

Fact Checker Logo
Pôvodne uverejnené tu.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.