Scroll Top

Hoax nepravdivo opisuje návrhy Progresívneho Slovenska na sexuálne vzdelávanie v školách

Hoax nepravdivo opisuje návrhy Progresívneho Slovenska na sexuálne vzdelávanie v školách - Featured image

Author(s): Matus KRCMARIK / AFP Slovensko

V období okolo parlamentných volieb na konci septembra 2023 sa na sociálnych sieťach šírili nepravdivé obrázky, ktoré mali dokazovať, že Progresívne Slovensko (PS) chce zaviesť sexuálnu výchovu o témach, ako je napríklad masturbácia pre najmenšie deti. Obrázky boli vytvorené tak, aby vyzerali ako oficiálne dokumenty strany. Boli však falošné, vytvorené s použitím textu o dokumente WHO vydaného pred trinástimi rokmi. Hoci PS chce, aby sa v učebných osnovách objavila určitá forma sexuálnej výchovy, tieto odporúčania súčasťou programu nie sú, uviedla pre agentúru AFP jedna z predstaviteliek strany. Strana túto tému prenecháva odborníkom, uviedla.

Parlamentné voľby z 30. septembra vyhrala strana Smer-SD (takmer 23 percent), na druhom mieste skončilo PS (takmer 18 percent). Počas kampane a dokonca aj počas hlasovania sa na sociálnych sieťach šírili dezinformácie súvisiace s voľbami.

Falošný príspevok zdieľaný v deň volieb obsahoval obrázok, ktorý vyzerá ako snímka webu PS. Je na ňom uvedený text, podľa ktorého by sa deti vo veku od 0 do 4 rokov mali učiť o potešení z dotýkania sa a deti od 4 do 6 rokov o skorej detskej masturbácii.

„Pošlite to tým, čo nevedia, čo činia,“ píše sa v príspevku zverejnenom 30. septembra s odkazom na voličov PS. Príspevok mal viac ako 1300 zdieľaní. Komentáre svedčili o tom, že ľudia veria, že naozaj ide o agendu PS.

Tento text však nie je z programu PS: je z článku o odporúčaniach WHO z roku 2010.

Druhá verzia toho istého nepravdivého tvrdenia má rovnaký text pripojený k obrázku podpredsedníčky strany Lucie Plavákovej, čo vyvoláva dojem, že sa s obsahom stotožňuje.

Plavákovej sme sa na tento príspevok spýtali. „Tento hoax sme, samozrejme, zaznamenali, ako aj mnohé iné,“ povedala agentúre AFP 5. októbra 2023. „Ako politické hnutie nezasahujeme do obsahu vzťahovej a sexuálnej výchovy. To je úlohou odborníkov a expertov,“ dodala.

Snímky dvoch verzií nepravdivého tvrdenia na Facebooku vyhotovené AFP 5. októbra 2023

Koláž vytvorená z nesúvisiacich textov

V prvej verzii falošného príspevku je snímka mobilnej verzie webu Progresivne.sk, konkrétne časti programu s názvom Rovnosť. Píše sa v nej: „Podporujeme zaradenie vzťahovej a sexuálnej výchovy do kurikula. Naším cieľom je, aby boli deti od raného veku vychovávané k vzájomnému rešpektu, rovnosti a zdravým vzťahom. Účelom vzťahovej a sexuálnej výchovy je tiež predchádzať sexuálnemu násiliu a zneužívaniu detí a mladých ľudí.“

Táto časť príspevku odráža program PS. Pod ňou sa však nachádza text, ktorý z programu už nie je. Ide o snímky podnadpisu a troch odsekov z mobilnej verzie názorového článku na stránke internetového denníka Štandard s názvom „Sexuálna výchova. Právo alebo experiment?“

Článok uverejnila 27. septembra 2023 lekárka a politička z konzervatívnej strany Kresťanská únia Mariana Mrázová, ktorá v septembrových voľbách neúspešne kandidovala do parlamentu. Je kritický voči „progresívnym trendom“. Printscreen celej mobilnej verzie článku nájdete tu.

Z týchto snímok bola vytvorená koláž v príspevkoch.

Kombinácia snímok mobilných verzií webov Progresivne.sk (vľavo) a Standard.sk (vpravo) vyhotovená AFP 5. októbra 2023

Ako je vidno nižšie, porovnanie vykonané agentúrou AFP pomocou rozšírenia WhatFont Chrome ukazuje, že tieto dve časti textu sa jednoznačne odlišujú.

Snímka, ktorá ukazuje, že na nepravdivom príspevku na Facebooku boli použité rôzne typy písma, vyhotovená AFP 3. októbra 2023 vďaka použitiu rozšírenia prehliadača Google Chrome WhatFont

Druhá verzia tvrdenia obsahuje fotografiu Plavákovej, ktorú strana zverejnila na Facebooku 26. júna 2023 (archívny odkaz). Do fotografie je vložený citát, ktorý odráža postoj PS: „Podporíme zaradenie sexuálnej výchovy do učebných osnov!“ Pod tým sú opäť časti článku Štandardu.

Najstaršia verzia prvej koláže, ktorú sa nám podarilo vystopovať, bola uverejnená 29. septembra. Ide však o snímku príspevku z účtu na Instagrame silvinka_k, tento obrázok už na účte nebol 3. októbra dostupný.

Tieto nepravdivé tvrdenia boli zverejnené v čase, keď už platilo volebné moratórium (archívny odkaz), ktoré zakazovalo viesť kampaň 48 hodín pred hlasovaním.

Čo hovorí PS o sexuálnej výchove?

Plaváková pre agentúru AFP odmietla tieto príspevky ako hoax a uviedla, že strana nemá v programe zavádzanie odporúčaní uvedených na spodnom obrázku.

Politiku PS v oblasti sexuálnej výchovy opísala takto: „V prvom rade je dôležité, aby vzťahová a sexuálna výchova poskytovala vzdelávanie o zdravých vzťahoch, rešpekte, prevencii nechceného tehotenstva, prevencii pohlavne prenosných chorôb a prevencii sexuálneho zneužívania.“

Je to podobné tomu, čo je uvedené na webovej stránke strany k tejto téme.  Na otázku o podrobnostiach Plaváková uviedla: „K tomu sa musia vyjadriť odborníci.“

Body WHO sú orientačné

V článku Štandardu sa uvádza, že „regionálna kancelária WHO pre Európu vydala Štandardy pre sexuálnu výchovu v Európe, ktoré boli preložené do 14 jazykov“. Vďaka tejto informácii sme mohli dokument dohľadať prostredníctvom online vyhľadávania. Dostupný je tu (archívny odkaz).

Odporúčania vypracovala európska kancelária WHO a nemecké Spolkové centrum pre zdravotnú výchovu. „Rámcové štandardy pre sexuálnu výchovu v Európe predstavujú koncepciu komplexnej sexuálnej výchovy a obsahujú informácie o témach relevantných pre deti a dospievajúcich v rôznych vekových skupinách,“ píše WHO na webovej stránke so štandardmi. Medzi 15 jazykovými verziami je aj čeština, ale nie slovenčina.

Nie je to nový dokument: na prvej strane je uvedený rok vydania 2010.

Väčšina dokumentu opisuje, prečo je vzťahová a sexuálna výchova dôležitá a ako sa v posledných desaťročiach vyvíjalo jej vnímanie. V závere predstavuje takzvanú „maticu sexuálnej výchovy“ – prehľad návrhov pre rôzne vekové skupiny. Táto časť je zhrnutá v článku Štandardu.

Pre vekové skupiny od 0 do 4 rokov sa v dokumente napríklad odporúča, aby sa poskytovali informácie o „pôžitku a potešení z dotýkania sa vlastného tela, masturbácii v ranom detstve“. Cieľom má byť pomôcť deťom vytvoriť si „pozitívny vzťah k vlastnému telu so všetkými jeho funkciami“.

V časti „sexualita a práva“ odporúča, aby sa tejto vekovej skupine poskytli informácie o práve skúmať rodovú identitu.

Dokument však obsahuje aj komplexnejšie zložky, ktoré nie sú uvedené v nárokoch ani v článku Štandardu, napríklad schopnosť povedať áno alebo nie, vyjadriť potreby a túžby alebo rešpektovať vlastné telo.

Dokument WHO – určený „tvorcom politík, vzdelávacím a zdravotníckym predstaviteľom a odborníkom“ – v úvode zdôrazňuje, že ide len o „odporúčané štandardy“ a nie o záväzný dokument.

Na viacerých miestach dokumentu je zdôraznené, že všetky informácie sa musia prispôsobiť jazyku a schopnostiam dieťaťa v danom veku. „Deti sa učia o svojom prostredí experimentovaním a sexualita sa v tomto ohľade nelíši od iných oblastí,“ uvádza sa v dokumente.

Snímka Štandardov pre sexuálnu výchovu v Európe vyhotovená AFP 5. októbra 2023

Článok v Štandarde má „vzbudzovať strach, ktorý si táto ultrakonzervatívna vlna ide v témach ‚ochrany detí pred gender ideológiou a masturbáciou‘“, uviedla pre AFP v e-maile z 5. októbra odborníčka na vzťahovú a sexuálnu výchovu Zuzana Bendiková z mimovládnej organizácie Intymyta, ktorá poskytuje semináre o vzťahoch a sexuálnej výchove.

Článok spája so sieťou konzervatívnych organizácií, o ktorých Investigatívne centrum Jána Kuciaka písalo v roku 2021 (archívny odkaz).

Bendiková zdôraznila, že deti mladšie ako tri roky tak či tak nie sú na Slovensku zaradené do vzdelávacieho systému, a preto nemôžu byť zapojené do žiadnej formy sexuálnej výchovy v školách.

„Vzťahová a sexuálna výchova je súčasťou vzdelávania na Slovensku od 90. rokov minulého storočia, ale štát, podobne ako v iných témach vzdelávania, nevytvoril dostatočnú podporu pre učiteľky a učiteľov, aby ju skutočne vyučovali. Tú vo všetkých témach nahrádza súkromný a neziskový sektor,“ uviedla.

Slovensko vychováva k manželstvu

Hoci dokument WHO je odporúčaním pre všetky európske krajiny, prístup jednotlivých krajín k vzťahovej a sexuálnej výchove sa výrazne odlišuje. Porovnaním jej výučby v jednotlivých krajinách EÚ sa zaoberá dokument Európskej komisie „Sexuálna výchova v Európskej únii“, ktorý bol zverejnený v roku 2020.

„Kým na Slovensku sa sexuálna výchova často zameriava na tradičné manželstvo a rodinné hodnoty, Dánsko uplatňuje širší, diskurzívnejší a inkluzívnejší prístup, ktorý zahŕňa skúmanie rôznych druhov vzťahov,“ píše sa v správe.

V ďalšej časti dokumentu sa uvádza: „Aspekty sexuálnej výchovy sa vyučujú ako súčasť niekoľkých vyučovacích hodín približne v polovici členských štátov (Rakúsko, Chorvátsko, Cyprus, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Slovensko a Slovinsko). V týchto členských štátoch sa môžu rôzne témy a okruhy v rámci vzťahovej a sexuálnej výchovy preberať na príslušných hodinách, ako sú biológia, náboženské a etické štúdiá, občianska výchova, environmentálne štúdiá a širšie hodiny zdravotnej výchovy.“

Na Slovensku nie je vzťahová a sexuálna výchova samostatným predmetom v škole. Žiaci sa s týmito témami prvýkrát stretávajú vo štvrtom ročníku. V siedmom ročníku sa o nich učia aj v rámci biológie talebo občianskej náuky.

V roku 2023 ministerstvo školstva schválilo nové národné učebné osnovy pre základné školy (dostupné tu), podľa ktorých už začalo vyučovať 40 škôl (archívny odkaz) a všetky školy by na ne mali prejsť najneskôr do roku 2026.

V časti „Človek a spoločnosť“ sa nachádza aj článok o rodine, intimite, sexualite a rodičovstve (strana 561). Žiaci by mali diskutovať napríklad o predčasnom pohlavnom styku a jeho dôsledkoch, sexuálnej identite alebo sexuálnom správaní. V texte sa uvádza, že v školách sa naďalej nebudú vyučovať samostatné hodiny vzťahovej a sexuálnej výchovy, ale tieto témy by sa mali preberať v rámci učebných osnov.

Pred voľbami 30. septembra agentúra AFP vyvrátila ďalšie nepravdivé tvrdenia o programe Progresívneho Slovenska alebo jeho lídrovi Michalovi Šimečkovi. O tvrdeniach z obdobia volebnej kampane sme informovali tu, tu, tu alebo tu.

Fact Checker Logo
Pôvodne uverejnené tu.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.