Scroll Top

Infovojna dezinformuje o prípadnej pandemickej dohode WHO. Nejedná sa o plán nastoliť globálnu totalitu ani zbaviť štáty národnej suverenity

WHO

Author(s): Katarína Drevená, Infosecurity.sk

Stránka Infovojna zverejnila dezinformačný článok, podľa ktorého WHO plánuje prostredníctvom pandemickej zmluvy nastoliť globálnu totalitu a zbaviť štáty ich suverenity. V skutočnosti členské štáty WHO momentálne iba rokujú o podobe prípadnej dohody, v žiadnom prípade však nebude nastolená celosvetová totalita a krajiny nebudú zbavené svojej suverenity.

Portál Infovojna publikoval 20. júla 2022 dezinformačný článok s názvom WHO obnovuje jednání o globální pandemické smlouvě pro vytvoření celosvětového totalitního zdravotnického systému.

Neznámy autor označuje pandemickú zmluvu, ktorú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pripravuje, za totalitný nástroj moci WHO“. Podľa príspevku ide o snahu vytvoriť celosvetový zdravotnícky systém.

Všetky členské štáty WHO sa údajne budú musieť podriadiť tejto medzinárodnej organizácii. Generálny riaditeľ WHO by mal mať navyše plnú právomoc implementovať predpisy, ktorými sa krajiny budú musieť riadiť.

WHO neplánuje nastoliť globálnu totalitu ani zbaviť členské štáty suverenity

Pandemická zmluva je nová globálna iniciatíva na posilnenie prevencie, pripravenosti a reakcie na pandémie. Konečný návrh by mal byť predložený Svetovému zdravotníckemu zhromaždeniu v roku 2024, a teda nie v auguste 2022, ako tvrdí dezinformačný článok. Svetové zdravotnícke zhromaždenie je vrcholným orgánom WHO, ktorý tvorí všetkých 194 členských štátov.

Na nevyhnutnosť medzinárodného nástroja, ktorý by riešil pripravenosť a rýchlu reakciu na prípadnú novú pandémiu, upozornilo 25 svetových lídrov v marci 2021. Všetky členské štáty WHO sa následne dohodli na začatí globálneho procesu s cieľom vypracovať určitú formu dohody na ochranu sveta pred budúcimi krízami v oblasti infekčných chorôb. Ku konsenzuálnemu rozhodnutiu došlo na mimoriadnom zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v decembri 2021.

Na spoločnom stretnutí sa štáty dohodli na zriadení medzivládneho rokovacieho orgánu. Ten bude mať za úlohu najbližšie dva roky organizovať verejné vypočutia, debaty a stretnutia so všetkými zúčastnenými krajinami s cieľom vypracovať návrh dohody a rokovať o nej. V tomto spoločnom orgáne má každý členský štát rovnaké zastúpenie.

K iniciatíve došlo na základe skúseností s pandémiou COVID-19, ktorá odhalila mnohé nedostatky v globálnom systéme ochrany ľudí pred pandémiami. Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že hlavným cieľom je dať svetu príležitosť spoločne plánovať, rýchlejšie odhaľovať patogény, zdieľať údaje a spoločne účinnejšie reagovať na ďalšie choroby a známe patogény“.

Dôležité je však zdôrazniť, že už samotný názov pandemická zmluva“, ktorý sa vo všeobecnosti používa, je mierne zavádzajúci. Momentálne totiž nie je známe, akú podobu bude iniciatíva mať. Členské štáty sa dohodli iba na začatí procesu prípravy a rokovania o dohovore, dohode alebo inom medzinárodnom nástroji“. Dnes teda nie je možné povedať ani to, či prípadný konečný výsledok bude pre štáty záväzný alebo dobrovoľný.

O prípadných reformách sa bude rokovať v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Žiadny z návrhov budúcej zmluvy nie je ani zďaleka sfinalizovaný, takže o ich obsahu sa dá momentálne iba špekulovať. Podľa WHO sa však očakáva, že cieľom takejto dohody bude pomôcť zabrániť tomu, aby vypuknutie chorôb v budúcnosti zasahovalo do slobody ľudí cestovať, pracovať, vzdelávať sa a predovšetkým viesť zdravý život bez chorôb, ktorým sa dá vyhnúť.

Podľa Sary Daviesovej, odborníčky na globálne riadenie zdravotníctva z Griffithovej univerzity v Austrálii, však ani v prípade, že sa štáty zhodnú na spoločnej dohode, nebude mať WHO žiadnu kapacitu na to, aby prinútilo členské štáty dodržiavať opatrenia v oblasti verejného zdravia.

Ak by sa aj krajiny na budúcej dohode dohodli, legislatívu na implementáciu zmluvy príjmu na úrovni štátu, čo si vo väčšine z nich bude vyžadovať parlamentné jednania.

Tak ako pri všetkých medzinárodných dohodách, aj v tomto prípade budú o ich podobe rozhodovať suverénne štáty na čele s ich vládami. Akékoľvek opatrenia tak budú musieť prejsť schválením, pričom zohľadnené budú musieť byť vnútroštátne zákony a predpisy všetkých krajín.

Samotné členské krajiny pritom rozhodujú o všetkých podmienkach prípadnej dohody vrátane toho, či niektoré z ustanovení budú právne záväzné.

Článok podsúva naratív o „globalistických elitách, ktoré chcú nastoliť svetovú vládu“

V dezinformačnom článku zverejnenom na portáli Infovojna sú využité viaceré manipulačné techniky, ktorými sa autor snaží zvýšiť šancu, že čitatelia budú správu považovať za pravdivú.

V príspevku boli využité, okrem dezinformácií a konšpirácií, manipulačné techniky ako napríklad argument šikmou plochou, ktorý sa snaží presvedčiť, že malé kroky povedú automaticky k veľkým negatívnym dôsledkom, alebo tzv. cherry-picking, čo je zámerné ignorovanie niektorých faktov alebo vytrhávanie výrokov z kontextu.

Autor zároveň podsúva čitateľom naratív, že „globalistické vlády chcú nastoliť svetovú vládu“, a tým získať kontrolu nad celým svetom. Takáto rétorika, ktorá sa pravidelne objavuje v článkoch dezinformačných kanálov, vyvoláva medzi ľuďmi silné negatívne emócie, čo dokazujú napríklad komentáre pod podobnými príspevkami.

Príspevok sa snaží navodiť dojem, že mnohé krajiny sa proti pandemickej dohode vymedzili, avšak tento „totalitný nástroj moci WHO“ majú aj tak pretláčať západné elity. Toto tvrdenie však nezodpovedá pravde. Niektoré štáty síce vyjadrili isté výhrady voči prerokovávaným medzinárodným zdravotným predpisom, tie však nie sú súčasťou prípadnej pandemickej dohody. Na návrhoch na zmeny medzinárodných zdravotných predpisov sa nakoniec podarilo nájsť všeobecnú zhodu medzi krajinami v máji tohto roku.

V kontexte údajnej „vlády elít“ príspevok uvádza, že pandemická dohoda je de facto plánovaná Billom Gatesom, ktorý vlastní WHO. Tieto tvrdenia nie sú pravdivé. Nadácia Bill & Melinda Gates Foundation je síce najväčším súkromným prispievateľom WHO (finančné príspevky tvoria približne 10 % jej rozpočtu), avšak Gates organizáciu nevlastní. Navyše, pandemickú dohodu pripravujú členské štáty WHO, nie Gates.

Portál Infovojna tak týmto článkom znovu potvrdil svoju povesť dezinformačného webu, ktorý zavádza, vytrháva informácie z kontextu, konšpiruje a amplifikuje lživú propagandu.

Stránka bola zaradená na zoznam stránok so sporným obsahom na základe hodnotenia nezávislej komisie v rámci projektu Konšpirátori.sk. Objavila sa tiež na zozname zdrojov, ktoré na Slovensku šíria kremeľskú propagandu a predstavujú veľkú hrozbu pre spoločnosť v informačnom priestore. Ten zostrojila analytická spoločnosť Gerulata Technologies.

Fact Checker Logo
Pôvodne uverejnené tu.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.