Scroll Top

Návrh zákona o životnom partnerstve nie je v rozpore s programovým vyhlásením vlády

rainbow_zaborska2

Author(s): Demagog.sk

Anna Záborská, predsedkyňa Kresťanskej únie, tvrdí, že návrh zákona o životnom partnerstve z dielne SaS je zjavným porušením programového vyhlásenia vlády. Programové vyhlásenie však explicitne obsahuje zmienku, že vláda chce zlepšiť legislatívu v oblasti majetkových práv, týkajúcich sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, a nikde neupravuje, či sa takýto zákon môže týkať osôb rozličného či rovnakého pohlavia.

Záborská 25. augusta napísala: „Poslanci SaS predložili do parlamentu návrh na zavedenie životných  partnerstiev, inými slovami registrovaných partnerstiev. Odvolávajú sa na programové vyhlásenie vlády, ktorej sú stále členom, hoci ide o jeho zjavné porušenie. Keby to tak nebolo, životné partnerstvá by SaS navrhla už dávno.”

Deň predtým, 24. augusta 2022, predložili viacerí poslanci SaS návrh zákona, ktorý má zmeniť a doplniť Občiansky zákonník. Návrh zákona pochádza z dieľne poslancov Jany Bittó Cigánikovej, Jarmily Halgašovej, Tomáša Lehotského, Vladimíry Marcinkovej a Petra Osuského. Hlavnou myšlienkou návrhu je „zlepšiť legislatívu v oblasti majetkových práv, týkajúcu sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti” (.pdf, 1). Jedná sa o doplnenie inštitútu partnerského spolužitia do slovenského právneho poriadku. Prakticky to znamená, že dve osoby rovnakého alebo rôzneho pohlavia by mohli uzavrieť partnerské spolužitie spísaním prejavu vôle do notárskej zápisnice. Z toho by plynuli oprávnenia voči osobám žijúcim v partnerskom spolužití v oblasti dedenia, informovanosti o zdravotnom stave, nároku na ošetrovné a v ďalších situáciách týkajúcich sa majetkových a iných práv (.pdf, s. 1). 

Predkladatelia návrhu sa odvolávajú v dôvodovej správe na programové vyhlásenie vlády (PVV) v oblasti zlepšenia legislatívy v oblasti majetkových práv, týkajúcich sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, čo je v súlade so znením programového vyhlásení vlády (.pdf, s. 17). PVV sa neohradzuje voči partnerstvám rovnakého pohlavia ani voči prijatiu legislatívy na na zlepšenie podmienok pre takéto páry. Sekcia PVV o rodine (s. 42) sa zameriava na benefity a návrhy, ako zlepšiť podmienky pre rodiny, hlavne s deťmi. V sekcii ľudských práv a občianskej spoločnosti sa rozoberá spolupráca s mimovládnym sektorom a dôležitosť občianskej spoločnosti (s. 16). Návrh zákona jednoznačne nie je porušením PVV.

Nie je ani porušením koaličnej zmluvy, pod ktorú sa predsedovia koaličných strán podpísali. Avšak v koaličnej zmluve sa píše, že v prípade zákonov týkajúcich sa zvýšenia ochrany života musí návrh vopred prerokovať. V rovnakom bode je napísané, že koaliční partneri chcú zlepšiť legislatívu v oblasti majetkových práv pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti (.pdf, s. 3).

Na tlačovej besede sa Ondrej Dostál vyjadril, že daný návrh o partnerskom spolužití nie je rovnaký ako návrh zákona o registrovaných partnerstvách (video, 2:05). Životné partnerstvo alebo registrované partnerstvo je definované ako forma právneho uznania spolužitia dvoch osôb, ktorým sa zákonne vymedzuje vzájomné práva a povinnosti. Návrh v súčasnej podobe by však umožnil životné partnerstvá uzavrieť aj osobám rovnakého pohlavia, dá sa preto považovať za de facto návrh zákona o registrovanom partnerstve. 

Návrh o registrovaných partnerstvách poslanci SaS predkladali už aj, napríklad, v roku 2018 alebo 2021, pričom hlasovanie dopadlo neúspešne. Strana SaS vo svojom programe na roky 2020 – 2024 má uvedené zavedenie práva na registrované partnerstvá pre osoby rovnakého pohlavia a zavedenie inštitútu životného partnerstva pre osoby rovnakého alebo rozdielneho pohlavia (s. 211).

Fact Checker Logo
Pôvodne uverejnené tu.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.