Scroll Top

Nie, logo Rainforest Alliance so zelenou žabou nebolo tajne zmenené na logo Fairtrade

Nie, logo Rainforest Alliance so zelenou žabou nebolo tajne zmenené na logo Fairtrade - Featured image

Author(s): Matus KRCMARIK / AFP Slovensko

Logo Rainforest Alliance označuje potraviny so surovinami vyrobenými udržateľným spôsobom, značka Fairtrade zasa indikuje, že výrobcovia dostali za svoju prácu spravodlivo zaplatené. Na sociálnych sieťach sa však už dlhšie objavujú nepravdivé tvrdenia, že logo žaby na obale v skutočnosti znamená, že pri výrobe potraviny boli použité škodlivé látky, o ktorých zákazníci nevedia. Najnovšie sa v príspevkoch na sociálnych sieťach uvádza, že po odhalení tohto údajného podvodu výrobcovia vymenili logo žaby za logo Fairtrade, aby svoje konanie znovu utajili. Tieto dve organizácie sú však v skutočnosti od seba nezávislé, čo agentúre AFP potvrdili ich zástupcovia. Rainforest Alliance svoje logo so žabou naďalej používa.

Rainforest Alliance (archívny odkaz) je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá hodnotí výrobu poľnohospodárskych produktov podľa pravidiel zohľadňujúcich potreby životného prostredia a komunít. Potravinárske výrobky obsahujúce zložku, ktorá tieto normy spĺňa, môžu mať na obale logo žaby.

V súvislosti s touto organizáciou sa dlhodobo objavujú rôzne nepravdivé informácie. V lete sa napríklad na sociálnych sieťach v slovenčine rozšírilo tvrdenie, že žaba označuje potraviny obsahujúce toxický herbicíd známy ako atrazín, vakcínu na báze mRNA alebo kúsky hmyzu bez vedomia spotrebiteľov. AFP sa týmto nepravdivým tvrdeniam venovala v tomto texte.

V septembri sa začali šíriť ďalšie falošné tvrdenia. Tentokrát o tom, že kampaň proti nákupu potravín s logom žaby bola natoľko úspešná, že sa spoločnosť rozhodla na potravinách svoje logo zmeniť.

„Pozor, zmena stratégie!!!“ píše sa v tomto príspevku na Facebooku z 26. septembra 2023, ktorý má viac ako 2 200 zdieľaní. „Logo RFA so zelenou žabkou sa mení na  Fairtrade Fundation… príliš veľa ľudí už vedelo  tomto podvode, tak začalo strácať o žabky záujem… Treba uznať že Fairtrade Fundation znie ešte vznešenejšie…“

Skratkou RFA je označená Rainforest Alliance, Fairtrade Foundation je britská odnož medzinárodnej organizácie Faitrade International.

Snímka falošného príspevku na Facebooku vyhotovená agentúrou AFP 7. decembra 2023.

Autor príspevku tvrdí, že ho skopíroval, zdroj neuvádza. Príspevok obsahuje obrázok s textom v srbčine, ktorý takisto poukazuje na údajnú zmenu loga. „Nenechajte sa oklamať novým logom, Bill Gates stojí aj za týmto logom, len je trochu ťažšie ho nájsť,“ píše sa v hornej časti snímky.

Nižšie sú dve logá Rainforest Alliance a Fairtrade Foundation, ktoré majú zobrazovať staré a nové logo. V texte pod logami sa tiež po srbsky uvádza, že „na niektorých výrobkoch úplne odstraňujú logo žaby a takmer nebadateľne píšu len RAC“. RAC má byť skratka pre „Rainforest Alliance Certified“, teda „certifikované Rainforest Alliance“.

Tvrdenia o zmene názvu sa objavovali aj v nasledujúcich mesiacoch, napríklad tento príspevok na Facebooku z 26. novembra 2023 má tiež viac ako 2 200 zdieľaní.

„POZOR ZMENA loga na výrobkoch označených žabou na logo Fairtrade!!! Vystavenie ľudí chemickým pesticídom v potravinách je spojené s chorobami, ako je rakovina, srdcové, respiračné a neurologické choroby a može spôsobiť zmenu pohlavia u detí!!! EÚ je hlavným trhom s pesticídmi s takmer štvrtinou celosvetového predaja agrotoxických látok na svete,“ píše sa v príspevku.

Snímka falošného príspevku na Facebooku vyhotovená AFP 7. decembra 2023.

Rainforest Alliance v skutočnosti logo z výrobkov neodstránila – stále ho možno vidieť aj v slovenských obchodoch či na webovej stránke organizácie – a ani ho nenahradila logom Fairtrade, čo potvrdila samotná organizácia.

„Môžeme potvrdiť, že naše logo so zelenou žabou sa nezmenilo, ani nebolo nahradené logom Fairtrade,“ uviedla Darla van Hoorn, mediálna manažérka Rainforest Alliance 7. decembra 2023 v e-mailovej konverzácii pre agentúru AFP.

„Medzi certifikátmi neexistuje žiadne prepojenie, ide o dva nezávislé certifikáty,“ potvrdila agentúre AFP e-mailom 7. decembra 2023 Katka Šimonová z PR oddelenia Fairtrade Česko a Slovensko.

Žiadnu zo spoločností neriadi miliardár a filantrop Bill Gates, ako naznačuje jeden zo zdieľaných príspevkov, aj keď jeho nadácia v minulosti prispela na fungovanie Rainforest Alliance.

Dva rozdielne certifikáty

Rainforest Alliance (RA) a Fairtrade International (FI) sú dve samostatné organizácie, ktoré certifikujú najmä potravinárske výrobky, ako obe potvrdili agentúre AFP. Ich ciele sú v mnohom podobné, ale ich zameranie sa líši.

Poslaním Fairtrade, ako je uvedené na webe organizáce, je „spájať znevýhodnených výrobcov a spotrebiteľov, podporovať spravodlivejšie obchodné podmienky a umožniť výrobcom, aby mohli bojovať proti chudobe, posilniť svoje postavenie a prevziať väčšiu kontrolu nad svojimi životmi“. Organizácia zaručuje pestovateľom, že za svoje výrobky dostanú spravodlivú odmenu a nebudú závislí od výkyvov na svetových komoditných trhoch.

„Obe organizácie sú presvedčené o naliehavej potrebe transformácie poľnohospodárskych postupov, obe veria, že certifikácia prostredníctvom dôveryhodných systémov, ako je ten náš, môže túto transformáciu urýchliť. Obe sú odhodlané riešiť neudržateľné výrobné a trhové postupy,“ píše RA na svojom webe.

Obe spoločnosti vydávajú vlastné certifikáty a sú členmi ISEAL – celosvetového združenia pre sociálne a environmentálne normy, ktoré spolupracuje so spoločnosťami, neziskovými organizáciami a vládami na podpore uplatňovania dobrovoľných noriem.

No kým RA sa zameriava na pravidlá udržateľného poľnohospodárstva, hlavným cieľom Fairtrade je spravodlivé odmeňovanie pestovateľov.

Čo znamená logo žaby?

Organizácia Rainforest Alliance bola založená v 80. rokoch 20. storočia. Logo tzv. žaby stromovej sa používa ako certifikačná pečať už viac ako tridsať rokov. „Vedci označujú žaby za bioindikátory. Znamená to, že zdravá populácia žiab indikuje zdravé životné prostredie, čo platí aj naopak,“ píše organizácia na svojom webe.

„Pečať znamená, že certifikované výrobky boli vyrobené metódami, ktoré podporujú tri piliere udržateľnosti: sociálny, ekonomický a environmentálny,“ uviedol hovorca organizácie Rainforest Alliance v e-maile zaslanom agentúre AFP 17. júla 2023 pre tento článok.

Logo môžu výrobcovia používať až po tom, ako zložky v ich tovare prejdú procesom overovania a certifikácie, uvádza organizácia na svojom webe. „Nezávislí audítori tretej strany, ktorí sú kľúčom k integrite každého certifikačného programu, posudzujú súlad pestovateľov vo všetkých troch oblastiach pred udelením alebo obnovením certifikácie,“ uvádza sa na webe.

Organizácia Rainforest Alliance uvádza zoznam certifikovaných výrobkov na tomto odkaze. Ide najmä o kávu a čaje, z ktorých mnohé sú dostupné aj na Slovensku.

Slovenské výrobky sú certifikované medzinárodnou skúšobnou a certifikačnou spoločnosťou Bureau Veritas.

Logo žaby na potravine neznamená, že celý výrobok bol certifikovaný neziskovou organizáciou. Znamená to len, že organizácia Rainforest Alliance overila jednu alebo viacero zložiek, ktoré sa vo výrobku nachádzajú, napríklad kakao v čokoládovej tyčinke.

V minulosti sa objavovali nepravdivé správy spájajúce logo žaby s používaním pesticídu atrazín, ktorý údajne spôsobuje zmenu pohlavia. Tento príspevok z novembra 2023 takisto spája logo žaby s „vystavením ľudí chemickým pesticídom… [ktoré] môžu spôsobiť zmenu pohlavia u detí“.

Niektoré príspevky na sociálnych sieťach v minulosti odkazovali na výskum biológa Tyrona Hayesa z Kalifornskej univerzity v Berkeley. Atrazín pri dlhodobom pôsobení podľa jeho zistení u žiab spôsobil, že nebolo možné rozoznať, či ide o samce alebo samice.

Organizácia Rainforest Alliance nepodporuje používanie pesticídov, ale udeľuje výnimky v prípadoch, keď neexistujú vhodné alternatívy.  Každopádne atrazín, ktorý je v Európskej únii zakázaný, medzi ne podľa najnovšieho zoznamu z júla 2023 nepatrí. To znamená, že farmy s pečaťou RA atrazín používať nesmú.

Bill Gates nestojí za organizáciou Rainforest Alliance

Niektoré príspevky na sociálnych sieťach tiež naznačujú, že Bill Gates ovláda organizáciu Rainforest Alliance.

Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov poskytla v roku 2007 organizácii Rainforest Alliance grant vo výške 5,3 milióna dolárov, ale podľa jej webu Bill Gates nie je členom správnej rady ani vedenia organizácie.

„Rainforest Alliance je nezávislá organizácia a nie je vo vlastníctve žiadnej osoby ani nadácie. Okrem toho sme od Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov už viac ako desať rokov nedostali  žiaden grant. Ako nezisková organizácia si Rainforest Alliance zachováva transparentný model financovania. To zahŕňa aj zverejňovanie našich sponzorov,“ uviedla Van Hoorn v e-maile zo 7. decembra 2023.

Viac informácií o financovaní RA nájdete na tomto odkaze.

Fairtrade má za cieľ chrániť pestovateľov

Fairtrade International – organizácia založená v roku 1997 – spája dva milióny pestovateľov v 70 krajinách. V roku 2021 sa výrobky s touto značkou predávali v 143 krajinách, uvádza web slovenskej a českej pobočky organizácie. Zoznam komodít Fairtrade nájdete na tomto odkaze.

„Jedinečnosť certifikácie fairtrade spočíva vo fairtradovej minimálnej cene, vďaka ktorej majú poľnohospodári istotu minimálnej ceny za svoje produkty a sú tak chránení pred výkyvmi na trhu,“ vysvetľuje Šimonová z Fairtrade Česko a Slovensko.

Nepražené faitrade kávové zrná počas výstavy Svet kávy v Nice na juhovýchode Francúzska z 27. júna 2013. – JEAN-CHRISTOPHE MAGNENET / AFP

Na získanie certifikátu musia všetci dodávatelia v dodávateľskom reťazci nakupovať suroviny s certifikátom Fairtrade.

Organizácia priamo nekontroluje zdravotnú nezávadnosť certifikovaných potravín, ale podľa Šimonovej „systém Fairtrade zakazuje používanie vybraných pesticídov, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie, a vo všeobecnosti podporuje pestovateľov, aby používanie pesticídov obmedzili“.

Spoločnosť Faitrade International zverejňuje zoznam látok, ktoré môžu byť nebezpečné a pri pestovaní by sa nemali používať. Rozdeľuje ich do troch kategórií – na tie, ktoré je pri výrobkoch s certifikátom Faitrade úplne zakázané používať, na tie, ktorých použitie je obmedzené, a na tie, ktoré by mali byť osobitne označené.

Aj materiály z poslednej skupiny zoznamu sú označené ako nebezpečné, mali by sa používať s mimoriadnou opatrnosťou a „prevádzkovateľom sa odporúča, aby od ich používania upustili“.

Atrazín sa na tomto zozname nachádza v druhej (oranžovej) kategórii látok s obmedzeným použitím z dôvodu „toxických účinkov pri dlhodobom vystavení tejto látke“. Materiály v tejto kategórii „môžu byť nakoniec zakázané, odporúča sa upustiť od ich používania“. Zoznam by sa mal najbližšie prehodnotiť v roku 2024.

Fairtrade International uvádza finančných partnerov na tomto odkaze, Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov sa medzi nimi nenachádza. Veľkú časť financovania organizácií vo svete tvoria poplatky za udelenie certifikátu od výrobcov, v prípade britskej odnože je to napríklad 86 percent.

Fairtrade International ani iná prepojená organizácia nie je medzi príjemcami grantov na webe Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov.

Poľnohospodári v EÚ často používajú pesticídy

Vo vyššie spomínanom facebookovom príspevku z novembra sa píše, že „EÚ je hlavným trhom s pesticídmi s takmer štvrtinou celosvetového predaja agrotoxických látok na svete“.

Ako vysvetľuje Nadácia Heinricha Bölla, Európska únia predstavuje naozaj „jeden z najväčších trhov s pesticídmi na svete“. Vo svojej správe z októbra 2022 uvádza, že „takmer štvrtina všetkých pesticídov sa predá v rámci Európskej únie“.

„Európsky trh mal v roku 2019 hodnotu 12 miliárd eur v porovnaní s 53 miliardami eur na celom svete. Zároveň je to región s najvyšším vývozom, keď v tom istom roku vyviezol do tretích krajín 5,8 miliardy eur,“ uvádza sa v správe. V uplynulom desaťročí zostal predaj pesticídov v EÚ viac-menej stabilný na úrovni približne 360-tisíc ton ročne.

Fact Checker Logo
Pôvodne uverejnené tu.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.