Scroll Top

Poslanci strany SaS nechceli „prepašovať” návrh na registrované partnerstvá

Ivan Samkov, pexels.com

Author(s): Demagog.sk

Návrh zákona o partnerskom spolužití predstavený koncom augusta mimoparlamentnou stranou Sloboda a Solidarita nevytvára právny inštitút partnerstva, ktoré by bolo registrované štátom. Prichádza len s možnosťou upraviť niektoré životné situácie, ako sú majetkovoprávne vzťahy s partnerom alebo partnerkou u notára.

Minister financií Igor Matovič vo svojom výroku: „…určite nebude návrh na registrované partnerstvá, ktoré chceli takto z SaS prepašovať,” obviňuje stranu SaS z toho, že sa snažila predložiť návrh zákona, ktorý by mal dať možnosť osobám rovnakého pohlavia uzavrieť registrované partnerstvo. 

Cieľ novely

Podľa predkladateľov mal návrh za úlohu ukotviť partnerské spolužitie na Slovensku. Netýka sa to len párov rovnakého pohlavia, ale každého spolužitia, ktoré nie je právne upravené, pretože partneri nechcú alebo nemôžu uzavrieť manželstvo. Podľa analýzy Ministerstva spravodlivosti SR existuje v súčasnosti na Slovensku 35 životných situácií, ktoré nie sú právne upravené a robia problémy spolunažívajúcim osobám.

Obmedzenia

Návrh z dielne SaS upravoval len niektoré z týchto tridsiatich piatich situácií a podľa slov predkladateľov mal za úlohu poskytnúť „minimálne občianskoprávne nároky v oblasti vzniku bezpodielového spoluvlastníctva, dedenia, ako aj určitých oprávnení vo vzťahu k prístupu k zdravotnej dokumentácii, či nároku na vdovský a vdovecký dôchodok a nároku na ošetrovné”. 

Registrované partnerstvo je formou právneho uznania spolužitia dvoch osôb, ktorým sa zákonne vymedzujú vzájomné práva a povinnosti. Absencia úpravy vzájomných povinností bola jedným z bodom kritiky aktivistov a ľudskoprávnych organizácii. Martin Macko z iniciatívy Inakosť uvádza ako príklad vyživovaciu povinnosť, ktorá existuje medzi manželskými pármi. Túto však návrh SaS neupravuje. 

Návrh tiež dával partnerom možnosť spísať notársku zápisnicu ohľadom vybraných životných situácií, nie však právo na matričný zápis. Notárska zápisnica by bola vedená v registri notárskych zápisníc, teda nevznikol by žiaden nový register partnerských spolužití. „Nie je jasné, či to bude v evidencii notárov, ako to budú ľudia vlastne dokazovať, že to majú uzavreté. Či budú musieť pri každej situácii predkladať potvrdenie u notára,“ skonštatoval pre aktuality.sk Martin Macko z iniciatívy Inakosť.

Slabé právne ukotvenie inštitútu tvorí ďalší z bodov kritiky ľudskoprávnych expertov. Návrh zákona je podľa nich nedostatočný, keďže neexistencia právnej úpravy zväzkov osôb rovnakého pohlavia spôsobuje takýmto osobám značné problémy v ich každodennom živote.

Reakcie a porovnania

Predkladateľ Ondrej Dostál skonštatoval, že zákon neobsahuje všetky náležitosti registrovaných partnerstiev: „Nie je to plnohodnotné životné partnerstvo, ako bol napríklad návrh, ktorý predložil kolega Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska“. Opačný názor zaujal poslanec Blanár zo strany SMER-SD slovami: „Náš postoj je, že my si nemyslíme, že by sme mali to dávať na úroveň manželstva a tento zákon jednoznačne je na úrovni manželstva.”

Starší zákon z dielne Sas, ktorý niesol názov „Zákon o registrovanom partnerstve” predpokladal uzavretie zväzku na matrike, vyživovaciu povinnosť alebo zverenie maloletého dieťaťa do starostlivosti druhého partnera. Návrh zákona, ktorého predkladateľom bol Tomáš Valášek predpokladal zápis životného partnerstva na matričnom úrade, vyživovaciu povinnosť medzi partnermi, bezpodielové spoluvlastníctvo a osvojenie maloletého dieťaťa.

Fact Checker Logo
Pôvodne uverejnené tu.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.