Scroll Top

„Svetová klimatická deklarácia“ spochybňuje závažnosť klimatických zmien a šíri zavádzajúce tvrdenia

„Svetová klimatická deklarácia“ spochybňuje závažnosť klimatických zmien a šíri zavádzajúce tvrdenia - Featured image

Author(s): Robert BARCA, Roland LLOYD PARRY, AFP Francúzsko

Od augusta sa na sociálnych sieťach šíri v rôznych jazykoch takzvaná „svetová klimatická deklarácia“, ktorá spochybňuje vedecký konsenzus o tom, že ľudstvo zásadne prispieva k zmene globálnej klímy. Iba zlomok zo signatárov sú však skutoční klimatológovia, pričom niektorí majú navyše väzby na ropný priemysel alebo na organizácie skeptické voči klimatickým zmenám. Tvrdenia v deklarácii sú v rozpore s vedeckým konsenzom o zmenách klímy;  agentúra AFP už mnoho z nich v minulosti vyvrátila.

„1100 vedcov v manifeste vyhlasuje: Žiadna klimatická núdza neexistuje!“ píše sa v článku uverejnenenom na stránke dostojneslovensko.eu z 24. augusta, ktorý na Facebooku zdieľalo viac ako 400 používateľov. Podobný text bol publikovaný aj stránkami badatel.net či cz24.news.

Text obsahuje množstvo nepodložených tvrdení typu „oteplovanie je oveľa pomalšie, než sa predpokladalo“ či „globálne otepľovanie neviedlo k väčšiemu počtu prírodných katastrof“.

Snímka zavádzajúceho FB príspevku vyhotovená 29. septembra 2022

Podobný text o takomto manifeste či deklarácii bol na sociálnych sieťach zdieľaný aj v ďalších jazykoch, napríklad v angličtine, španielčine, češtine, rumunčine či bulharčine, pričom údajný počet „vedcov“, ktorí ju mali podpísať, sa v rôznych verziách pohyboval medzi 1 000 až 1 200.

Spojenie s fosílnym priemyslom

Na sociálnych sieťach sa šíri aktualizovaná verzia textu, ktorý v roku 2020 zverejnila holandská skupina Climate Intelligence („Clintel“). Jej zakladateľmi sú Guus Berkhout, vyslúžilý geofyzik, ktorý pred odchodom do dôchodku pracoval pre ropnú spoločnosť Shell, a novinár Marcel Crok.

Skupina Clintel sama seba označuje za „nezávislú nadáciu“ a o svojich signatároch tvrdí, že predstavujú „širokú škálu kompetentných vedcov“. Podľa anglickojazyčného média DeSmog, ktoré sa od roku 2006 špecializuje na klimatické a environmentálne témy a najmä na boj proti dezinformáciám v tejto oblasti, Clintel a jeho zakladatelia pravidelne zdieľajú obsah spochybňujúci klimatickú krízu, resp. podiel človeka na klimatických zmenách.

Podľa článkov zverejnených v holandských médiách (1 , 2) mohli byť niektoré práce Guusa Berkhouta financované z peňazí ropných spoločností, vrátane firiem Shell, ExxonMobil, BP, Total a Saudi Aramco. Zakladatelia skupiny Clintel to popierajú. „Clintel nikdy nedostal ani cent od ropného priemyslu,“ odpovedal Marcel Crok v e-maile zaslanom AFP 2. septembra 2022.

Firma Shell, ktorá figurovala medzi piatimi ropnými spoločnosťami spomínanými v holandských článkoch, AFP v e-maile oznámila, že si „nie je vedomá“ toho, že by Berkhouta financovala. Spoločnosť ExxonMobil zase označila tvrdenie, že financovala Clintel, za „nepresné“. Zvyšné tri spoločnosti sa odmietli vyjadriť.

Logá ropnej spoločnosti Shell na benzínovej stanici v nemeckom meste Bochum 8. marca 2022

Prinajmenšom sedem signatárov deklarácie však bolo na zozname označených za zamestnancov spoločnosti Shell a osem ďalších za pracovníkov ropného priemyslu. Crok agentúre AFP potvrdil, že sám Berkhout pre firmu pracoval „asi pred 40 rokmi“.

Okrem nich zoznam signatárov ďalej obsahoval 13 ropných inžinierov a geológov a niekoľko banských špecialistov.

Niekoľko signatárov malo väzby – či už uvedené priamo v rámci zoznamu alebo doložené inde – na americké organizácie spojené s ropným priemyslom, o ktorých je známe, že sa k zmenám klímy stavajú skepticky: Heartland Institute, Competitive Enterprise Institute a Cato Institute.

Z darcovských a daňových dokumentov zverejnených organizáciou Greenpeace (tu , tu a tu) vyplýva , že každá z týchto organizácií dostala peniaze od ropného gigantu ExxonMobil. Táto spoločnosť bola obvinená zo spochybňovania vedeckých záverov, aby tým ochránila svoj biznis s fosílnymi palivami. Toto obvinenie popiera.

Medzi signatármi je len hŕstka klimatológov

Na webovej stránke Clintelu je pod deklaráciou uvedených asi 1 200 signatárov zo 40 krajín, pričom niektorí podpísaní pod predchádzajúcimi verziami dokumentu medzičasom zomreli a ich meno je označené krížikom. Dňa 30. septembra 2022 Clintel na webe uviedol, že celkový počet signatárov presiahol 1 400.

Z nižšie uvedeného vyplýva, že len malá časť z nich sú vedci a len hŕstka z nich sú klimatológovia.

Jedným zo signatárov je Ivar Giaever, jeden z nositeľov Nobelovej ceny za fyziku z roku 1973 za prácu na supravodičoch. Podľa služby Google Scholar umožňujúcej vyhľadávať vedecké publikácie dostupné online však nie je k dispozícii ani jediný ním napísaný vedecký článok týkajúci sa klímy.

AFP spočítala, že z celkového počtu signatárov deklarácie sa ich za klimatológa označilo asi desať, čo je menej ako jedno percento. Niekoľko ďalších sa označilo za odborníkov na paleoklimatológiu a atmosférické vedy.

Ďalej sa medzi nimi vyskytovalo približne 40 geofyzikov, 130 geológov, 200 rôznych inžinierov, niekoľko matematikov, lekárov a výskumných pracovníkov v poľnohospodárstve.

Ukážka niektorých signatárov Svetovej klimatickej deklarácie. Snímka vytvorená 7. septembra 2022

Medzi ďalšími signatármi boli napríklad rybár, pilot leteckej spoločnosti, someliér, hudobník, právnik, lingvista, učiteľ na dôchodku, urológ, psychoanalytik a najmenej traja zástupcovia odborov zamestnancov v energetike.

Špecializovaný web na overovanie faktov Climate Feedback zverejnil analýzu predchádzajúcej verzie deklarácie, ktorú označil za „neobjektívnu“ práve kvôli značnému počtu zamestnancov fosílnych spoločností medzi signatármi. Jeho hodnotenie najnovšej verzie deklarácie bolo široko zdieľané na sociálnych sieťach.

„Vzhľadom na počet nepresných tvrdení obsiahnutých v deklarácii (…) sa zdá prekvapujúce, že s jej obsahom súhlasí ‚1 200 vedcov a odborníkov’. Oplatí sa preto preskúmať reputáciu jednotlivých signatárov,“ napísali autori z Climate Feedback.

Práca IPCC v oblasti klímy

„Svetová klimatická deklarácia“, ktorej obsah sa zmestí na jednu stránku (zvyšných cca 40 strán dokumentu obsahuje mená signatárov), neodráža aktuálne široko zdokumentované poznatky o globálnom otepľovaní.

Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) vyzval 721 odborníkov z 90 krajín, aby sa stali autormi a editormi jeho trojdielnej Šiestej hodnotiacej správy vydanej v období od augusta 2021 do apríla 2022.

Táto správa predstavuje doteraz najkomplexnejšie hodnotenie vedeckých poznatkov o zmene klímy. Každá časť má približne 3000 strán. Autori preskúmali stovky štúdií, ktoré boli uvedené v referenčných častiach. Uvádza sa v nej, že existujú „nespochybniteľné“ dôkazy o tom, že ľudia prispievajú k zahrievaniu planéty spaľovaním fosílnych palív.

Početné príspevky na sociálnych sieťach spochybňujú, že by medzi klimatológmi existoval konsenzus o spaľovaní fosílnych palív ako príčine globálneho otepľovania. Tri analýzy klimatických štúdií z posledných rokov však naznačili, že sa konsenzus medzi klimatológmi blíži 100 % (tu, tu a tu).

Členovia IPCC počas tlačovej konferencie v Ženeve 8. augusta 2019

Úlohou IPCC je prečítať tisíce vedeckých publikácií na túto tému, vyhodnotiť najnovšie poznatky a predložiť rozhodovacím orgánom vyváženú syntézu. Táto skupina odborníkov, ktorá bola vytvorená v roku 1988 Svetovou meteorologickou organizáciou (WMO) a Programo OSN pre životné prostredie (UNEP), združuje tisíce odborníkov z oblasti atmosférických vied, oceánografov, glaciológov či ekonómov a v roku 2007 jej bola udelená Nobelova cena za mier.

IPCC je rozdelený do troch skupín odborníkov menovaných rôznymi vládami a medzinárodnými organizáciami: prvá skupina skúma vedecké dôkazy globálneho otepľovania, druhá jeho dopady a tretia predkladá možné riešenia na jeho zmiernenie.

„Odborníci IPCC vychádzajú výhradne z recenzovaných prác,“ povedal agentúre AFP 3. augusta 2022 klimatológ Xavier Fettweis. „Pre každú správu vedci vytvárajú tímy, ktoré sa zaoberajú rôznymi kapitolami. Na posúdenie týchto kapitol je potom vyzvaná celá vedecká komunita a v každej krajine sa konajú stretnutia.“

IPCC celý tento proces vysvetľuje na svojich internetových stránkachako vyberá autorovz akých dokumentov IPCC vychádzaako funguje proces posudzovania a ako správy schvaľuje.

Pojem klimatickej núdze je vysvetlený napríklad na stránke Programu OSN pre životné prostredie. Konkrétne sa o ňom zmienil aj generálny tajomník OSN António Guterres, keď v apríli 2022 povedal: „Sme na ceste ku globálnemu otepleniu o viac ako dvojnásobok limitu 1,5°C, na ktorom sme sa zhodli v Paríži. Niektorí vládni predstavitelia a podnikatelia hovoria jednu vec, ale robia druhú. Jednoducho povedané, klamú. A dôsledky budú katastrofálne. Sme v stave klimatickej núdze.“

Už vyvrátené zavádzajúce tvrdenia o klíme

Napriek zhode medzi vedcami deklarácia Clintelu naznačuje, že sa o rôznych vedeckých aspektoch zmeny klímy stále vedie debata. „Nezáleží na počte odborníkov, ale na kvalite argumentov,“ stojí v texte.

Text deklarácie, ktorá žiadne zdroje neuvádza, obsahuje viacero tvrdení, ktoré už boli odborníkmi na klímu vyvrátené. Agentúra AFP a ďalšie organizácie už v minulosti overili niekoľko z týchto tvrdení a zistili nasledujúce skutočnosti:

  • Súčasné klimatické zmeny nie sú súčasťou bežných cyklov

V texte na stránke dostojneslovensko.eu sa píše: „(K)líma Zeme sa od existencie planéty menila, s prirodzenými studenými a teplými obdobiami. (…) Takže nie je prekvapujúce, že teraz zažívame obdobie otepľovania.“

Odborníci oslovení agentúrou AFP však uviedli, že globálny nárast teploty za posledných 150 rokov bol abnormálne prudký a bol spôsobený emisiami uhlíka v dôsledku industrializácie.

Ed Hawkins, profesor klimatológie na univerzite v anglickom Readingu, uviedol, že k teplotným výkyvom porovnateľným so súčasným otepľovaním počas posledných 10 000 rokov nedošlo.

„V minulosti globálne teploty síce tiež oscilovali vo veľkom rozmedzí, ale tieto zmeny trvajú desiatky tisíc rokov. Vieme, že tieto cykly majú prirodzené príčiny, ktoré sú spôsobené obiehaním Zeme okolo Slnka. Klimatológovia to študujú už po stáročia,“ povedal Hawkins. „To, čo vidíme za posledných 2 000 rokov, je veľmi mierny pokles, a potom zrazu na konci vidíte rýchly nárast teploty, oveľa vyšší ako čokoľvek, čo sme videli za posledných 2 000 rokov,“ dodal.

Tvrdiť, že nedávne otepľovanie je normálne, pretože v priebehu tisícročia dochádzalo k zvyšovaniu aj znižovaniu teplôt, je „prihlúplá logika“, povedal Mike Lockwood, profesor fyziky vesmírneho prostredia, taktiež z univerzity v Readingu. „Je samozrejme pravda, že teploty v minulosti stúpali a klesali, ale to nie je dôvod predpokladať, že súčasné zmeny majú rovnaké príčiny ako tie minulé,“ povedal.

Tento trend je zobrazený v grafoch v správe IPCC z augusta 2021.

Graf ukazující, že lidstvo způsobuje klimatické změny
  • Predpovede IPCC nie sú ďaleko od reality

V deklarácii Clintelu sa uvádza, že „svet sa oteplil výrazne menej, než predpovedá IPCC na základe modelovaných antropogénnych vplyvov… Politika v oblasti klímy sa opiera o nedostatočné modely.“

Od vydania prvej správy sa však prognózy IPCC ukázali ako úplne správne, čo potvrdil Xavier Fettweis agentúre AFP na začiatku augusta 2022. „Keď sa pozriete na prognózy IPCC zo správ z rokov 2001 a 2007, predpokladané otepľovanie je presne také, aké vidíme,“ uviedol klimatológ v tomto článku.

Táto analýza časopisu Carbon Brief ukázala, že niektoré modely predpokladali menšie oteplenie, než k akému došlo, a iné zase väčšie, ale všetky ukazovali nárast povrchovej teploty medzi rokmi 1970 a 2016, ktorý nebol ďaleko od toho, k čomu skutočne došlo. Odborníci obhajovali tieto modely tu.

prvej kapitole šiestej hodnotiacej správy IPCC vedci zostavili diagram, v ktorom porovnávali predpokladané teplotné krivky z predchádzajúcich správ IPCC s krivkami niekoľkých klimatológov – napríklad Syukura Manabeho alebo Jamesa Hansena – a skutočne pozorovanými teplotami. Je vidieť, že projekcie viac-menej zodpovedajú skutočne pozorovaným teplotám, pretože rozdiely nepresahujú 0,2°C.

  • Rastliny sú schopné spracovať len obmedzené množstvo prebytočného oxidu uhličitého (CO2)

V texte zdieľanom na sociálnych sieťach tiež stojí, že „Viac CO2 je dobré pre prírodu, pretože robí Zem zelenšou“ a že „ďalší CO2 vo vzduchu podporil rast globálnej rastlinnej biomasy“.

CO2 sám o sebe nie je nebezpečný, ale pokiaľ je jeho koncentrácia v atmosfére vysoká, prispieva ku globálnemu otepľovaniu rovnako ako metán alebo oxid dusný, čo sú tiež skleníkové plyny (GHG).

„Keď sa Zem v dôsledku slnečného žiarenia ohrieva, produkuje v reakcii na to teplo, ktoré je vyžarované späť do vesmíru. Skleníkové plyny bránia úniku tohto tepla, trochu ako prikrývka. Čím viac skleníkových plynov máme, tým je prikrývka silnejšia a hrubšia. Preto dochádza k zvyšovaniu teploty,“ vysvetlila v júni 2022 agentúre AFP Sonia Seneviratne, profesorka klimatológie vo Švajčiarskom federálnom technologickom inštitúte v Zürichu.

Toto ohrievanie Zeme má škodlivé a nebezpečné účinky na biodiverzitu, obyvateľstvo, poľnohospodárstvo a vodné zdroje.

Odborníci v tomto článku pre AFP uviedli, že rastliny sú schopné spracovávať iba obmedzenú časť nadmerných emisií oxidu uhličitého a trpia dôsledkami zmeny klímy.

Ako povedal 24. augusta 2022 agentúre AFP profesor pre nutričnú fyziológiu plodín Eckhard George z Humboldtovej univerzity v Berlíne, rastliny môžu dodatočný CO2 efektívne využívať iba vtedy, ak sú dostatočne dostupné všetky ostatné rastové faktory, ako je voda, svetlo a minerálne živiny. Aj tak však „množstvo CO2 spracovaného rastlinami zďaleka nestačí na to, aby to kompenzovalo dodatočné emisie spôsobené človekom,“ uviedol.

  • Zmena klímy zvyšuje pravdepodobnosť rôznych katastrof

V texte na dostojneslovensko.eu sa tiež uvádza, že „neexistujú žiadne štatistické dôkazy o tom, že by globálne otepľovanie narastalo alebo že by boli hurikány, záplavy, suchá a podobné prírodné katastrofy častejšie.“

Organizácia World Weather Attribution (WWA), ktorej metódy zahŕňajú analýzu historických súborov dát, zistila, že pravdepodobnosť rôznych katastrof ako povodne či búrky sa v dôsledku zmeny klímy zvýšila. Jej metódy sme popísali v tomto článku o požiaroch.

Správa z augusta 2021, ktorú zverejnila Svetová meteorologická organizácia pri OSN, tiež ukázala, že počet katastrof sa za päťdesiatročné obdobie zvýšil päťnásobne, a to v dôsledku zmeny klímy a extrémnejšieho počasia.

Analýza Carbon Brief z augusta 2022 sa zaoberala viac ako 500 extrémnymi poveternostnými udalosťami. Vedci zistili, že u viac ako 70% z nich bola pravdepodobnosť ich výskytu alebo ich závažnosť zvýšená v dôsledku zmeny klímy spôsobenej človekom.

Odborníci z IPCC vo svojej najnovšej správe ďalej uvádzajú, že dopady globálneho otepľovania, ktoré sú pozorovateľné už niekoľko rokov, sa budú aj naďalej násobiť a zosilňovať, ak bude zmena klímy pokračovať rovnakým tempom.

AFP už vyvrátila celý rad dezinformácií o zmene klímy. Naše články na túto tému sú k dispozícii tu.

Fact Checker Logo
Pôvodne uverejnené tu.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.