Scroll Top

Zem a Vek a Bádateľ zavádzajú o vakcínach proti Covid-19 na základe nesprávne interpretovaných dát

Obrázok1

Author(s): Katarína Drevená, Infosecurity.sk

Zem a Vek a Bádateľ publikovali zavádzajúce články o účinnosti vakcín proti Covid-19. V obidvoch príspevkoch autori tvrdili, že vakcíny zvyšujú riziko nákazy, hospitalizácie a úmrtia na toto ochorenie na základe dezinterpretovaných britských vládnych dát. Dokumenty v skutočnosti dokazujú, že vakcíny sú efektívne.

Portál Zem a Vek zverejnil 25. apríla 2022 dezinformujúci článok s názvom „Tretia dávka očkovania preukázateľne spôsobuje vyššiu chorobnosť i úmrtnosť“. Badatel.net o dva dni neskôr, 27. apríla 2022, publikoval podobne zavádzajúci článok s názvom „Zaočkovaní 3 dávkami majú teraz až 5-násobnú šancu nákazy covidom ako neočkovaní“.

Obidva články dezinformujú čitateľa o účinnosti vakcín proti Covid-19. Autori príspevkov uvádzajú, že tretia posilňujúca dávka vakcíny proti Covid-19 zvyšuje riziko nákazy, hospitalizácie či úmrtia na toto ochorenie.

Články sa odvolávajú na oficiálne dáta Veľkej Británie, informácie zo súhrnných správ však boli tendenčne vybrané a čitateľovi podané bez širšieho kontextu. Došlo teda k zásadnej dezinterpretácii zistení, ktoré z dokumentov vyplývajú.

Zem a Vek a Bádateľ dezinterpretovali oficiálne dáta Veľkej Británie

Články na stránkach Zem a Vek a Bádateľ citujú dokumenty vládnej Agentúry pre zdravotnú bezpečnosť Spojeného kráľovstva (UKHSA). Úrad každý týždeň zverejňuje súhrnnú správu o vakcínach proti Covid-19, všetky doterajšie dáta však jasne odporujú tvrdeniam, ktoré prezentujú autori v dezinformačných príspevkoch.

UKHSA v správach opakovane varuje, že z nespracovaných dát nie je možné vyvodiť mieru účinnosti vakcín proti Covid-19. V úvode sa píše: „Tieto nespracované dáta by sa nemali používať na odhad účinnosti očkovania, pretože údaje nezohľadňujú prítomné prirodzené skreslenia, ako napríklad rozdiely v rizikách, správaní a testovaní medzi zaočkovanou a nezaočkovanou časťou populácie.“

Správa UKHSA ďalej upozorňuje, že všetky uvedené údaje musia byť posudzované v kontexte ostatných informácií a faktorov, ktoré môžu výsledky skresľovať. Vzhľadom na vysokú mieru zaočkovanosti vo Veľkej Británii sa aj pri vysoko účinných vakcínach očakáva, že veľká časť prípadov, hospitalizácií či úmrtí sa vyskytne aj u očkovaných osôb, keďže žiadna vakcína nie je stopercentne účinná.

Podľa britských vládnych údajov dostalo doposiaľ aspoň dve dávky vakcíny proti Covid-19 86,5 % obyvateľstva a tri dávky 68,2 % obyvateľov.

Očkovanie je zároveň uprednostňované u rizikových osôb, ktoré sú viac ohrozené samotnou nákazou či iným závažným ochorením v porovnaní so zvyšnou časťou populácie. V neposlednom rade sú potrebné zobrať do úvahy veľké rozdiely v správaní, vyhodnocovaní rizika a testovaní medzi zaočkovanými a nezaočkovanými osobami.

V správe UKHSA sa nachádza tiež tabuľka, v ktorej sú upravené čísla súvisiace s Covid-19 a očkovaním tak, aby predstavovali počet prípadov na 100-tisíc obyvateľov. Aj napriek tomu, že ani tieto údaje nezachytávajú významné skreslenia, táto podoba je vhodnejšia na lepšie pochopenie pandemickej situácie v krajine.

Z tabuľky vyplýva, že osoby zaočkované aspoň troma dávkami vakcíny proti Covid-19 majú nižšie riziko hospitalizácie a smrti vo všetkých vekových kategóriách v porovnaní s nezaočkovanými osobami. Množsvo nakazených je síce vyššie medzi zaočkovanými osobami, dôvodom však nie je neučinnosť vakcín, ale výrazne vyšší počet zaočkovaných v porovnaní s nezaočkovanými, ako aj už zmienené skreslenia a základné štatistické odchýlky.

Vakcíny proti Covid-19 sú účinné

Jedna časť pravidelnej správy UKHSA je venovaná účinnosti vakcín. Z nej vyplýva, že všetky schválené vakcíny proti Covid-19 prešli rozsiahlymi klinickými testami a sú vysoko účinné proti symptomatickému priebehu ochorenia.

Vzhľadom na veľké množstvo skresľujúcich faktorov nie je možné pri posudzovaní účinnosti vakcín jednoducho porovnať počet prípadov Covid-19 u očkovaných a neočkovaných osôb. Na zistenie efektívnosti vakcín sa preto používa metóda, ktorá porovnáva stav zaočkovanosti medzi osobami s pozitívnym testom na Covid-19 s osobami s negatívnym testom (test-negative case control approach).

Podľa najnovších britských dát sú vakcíny proti variantu omikron, ktorý momentálne prevláda, efektívne na približne 45-50 % v prípade vakcíny AstraZeneca a 65-70 % v prípade vakcín Pfizer a Moderna. 25 týždňov po podaní druhej dávky však účinnosť klesá na takmer nulový účinok pri vakcíne AstraZeneca a 15-25 % účinnosť pri vakcínach Pfizer a Moderna.

Účinnosť posilňujúcej dávky sa pohybuje medzi 60-75 % a klesá k nulovému účinku po 20 a viac týždňoch od podania.

Zaočkovaní jedinci majú zároveň vyššiu ochranu pred hospitalizáciou či úmrtím na následky ochorenia Covid-19. Výraznejšie pozitívne účinky sa prejavujú po podaní tretej posilňujúcej dávky.

Miera hospitalizácie v dôsledku Covid-19 sa zvyšuje s vekom a je podstatne vyššia u neočkovaných osôb v porovnaní s očkovanými osobami.

Po viac ako 25 týždňoch od podania druhej dávky vakcíny proti Covid-19 bola ochrana proti úmrtnosti približne 50 %. Po dvoch týždňoch od podania tretej dávky sa táto ochrana zvýšila na 93,6 %, zatiaľ čo po desiatich týždňoch bola 87,6 %. Analýza navyše s vysokou pravdepodobnosťou zahŕňa aj niektoré náhodné úmrtia jedincov, ktorí zomreli s ochorením Covid-19, avšak nie na jeho následky. Účinnosť vakcín teda môže byť ešte vyššia.

V neposlednom rade majú vakcíny proti Covid-19 aj nepriamy pozitívny účinok. Vyššia zaočkovanosť populácie totiž vedie k nižšej pravdepodobnosti, že sa ľudia dostanú do kontaktu s infikovanými osobami.

Väčšina ľudí s vážnejším priebehom ochorenia Covid-19 na Slovensku je nezaočkovaná

Na Slovensku je situácia týkajúca sa zaočkovanosti proti Covid-19 výrazne horšia ako vo Veľkej Británii, čomu zodpovedajú aj čísla hospitalizácií a úmrtí na toto ochorenie. Väčšina ľudí s vážnejším priebehom Covid-19 je nezaočkovaná.

K 28. aprílu 2022 bolo na Slovensku zaočkovaných celkovo 2 821 001 osôb, z toho 2 765 740 osôb bolo zaočkovaných plne (aspoň dvoma dávkami). To predstavuje približne 51,78 %, resp. 50,66 % Slovákov.

Spomedzi aktuálne hospitalizovaných pacientov s ochorením Covid-19 je 66,12 % nezaočkovaných. Podľa posledných zverejnených dát Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za január 2022, až 75,91 % ľudí, ktorí zomreli na následky Covid-19, nebolo zaočkovaných.

Bádateľ podsúva názory internetových diskutérov, Zem a Vek vyvoláva negatívne emócie

Okrem zavádzajúcej interpretácie oficiálnych britských dát, bola v článkoch na stránkach Zem a Vek a Bádateľ využitá séria ďalších manipulačných techník.

Bádateľ svoje dezinformačné tvrdenia dopĺňa o evidenciu, ktorá sa nedá žiadnym spôsobom overiť. Odvoláva sa napríklad na skúsenosti anonymných diskutérov, ktorých argumenty však, vzhľadom na nemožnosť stanovenia pravdivosti či nepravdivosti, nemajú žiadnu faktickú hodnotu.

Článok na Badatel.net zároveň využíva tzv. astroturfing, čo je snaha vyvolať falošný dojem silnej podpory určitého postoja. V tomto prípade sa tak deje pomocou amplifikácie niektorých názorov z internetovej diskusie, čím sa autor usiluje navodiť dojem, že sa jedná o väčšinový názor.

Autori oboch článkov sa usilujú presvedčiť, že očkovanie proti Covid-19 je súčasťou svetového sprisahania, o ktorom médiá taja informácie a kvôli ktorému je potláčaná sloboda slova. Cieľom je u čitateľov vyvolať pocity neistoty a strachu z neželaných negatívnych následkov.

Konšpiračné polemizovanie je možné demonštrovať napríklad na úryvku z článku Zem a vek, v ktorom autor píše: „Žijeme snáď v nejakej antiutopistickej fikcii, kde sa vlády snažia zlikvidovať starčekov, pretože v domovoch dôchodcov ich za rok a pol neumrelo dosť?“ Táto manipulatívna vsuvka podsúva falošný naratív a vyvoláva silné negatívne emócie.

Zem a Vek a Bádateľ patria medzi najtoxickejšie stránky v slovenskom informačnom priestore

Stránky Zem a Vek a Bádateľ sú na Slovensku dlhodobo známe svojím problematickým obsahom. Oba portály sú na základe hodnotenia nezávislej komisie v rámci projektu Konšpirátori.sk zaradené na zozname stránok so sporným obsahom.

Zem a Vek publikuje články, ktoré sú kritizované za šírenie dezinformácií, konšpiračných teórií a manipulatívneho obsahu. Šéfredaktor Tibor Eliot Rostas sa zviditeľnil svojimi antisemitskými názormi, za ktoré bol aj právoplatne odsúdený alebo svojimi blízkymi vzťahmi s ruskou ambasádou na Slovensku, od ktorej žiadal finančnú podporu.

Bádateľ figuruje na zozname stránok s pochybným obsahom na základe článkov, ktoré dezinformujú, šíria lživú propagandu a majú podvodný a šarlatánsky charakter. Informácie nachádzajúce sa na portáli môžu mať potenciálne vážnejšie politické, ekonomické a zdravotné dôsledky.

Fact Checker Logo
Pôvodne uverejnené tu.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.