Scroll Top

Zem a Vek vytvára strach z EÚ pomocou dezinterpretovaného návrhu európskej volebnej reformy

Obrázok1

Author(s): Katarína Drevená, Infosecurity.sk

Zem a Vek publikoval dezinformačný článok, podľa ktorého sa Európska únia (EÚ) chystá zmeniť volebný systém, čím môže znemožniť politické zastúpenie niektorých štátov. Spomínaná reforma je momentálne iba návrhom, podľa ktorého by sa Európsky parlament rozšíril o 28 europoslancov zvolených na celoeurópskej kandidátke. Počet národných kandidátov by však zostal nezmenený.

Portál Zem a Vek zverejnil 15. apríla 2022 zavadzajúci článok s názvom „EÚ mení volebný systém, nemusí v ňom byť zastúpená každá krajina“. Podľa príspevku sa EÚ usiluje o zmenu volebného zákona do Európskeho parlamentu, ktorý zabezpečí rýchlejší vznik „európskeho superštátu“.

Neznámy autor v článku tvrdí, že EÚ chce namiesto národných kandidátov v Európskom parlamente zaviesť nadnárodné kandidátne listiny s kandidátmi z rôznych členských štátov. Týmto krokom chce znížiť spojenie medzi voličmi a ich zástupcami a zbaviť štáty ich moci.

Na základe tohto zákona by mali byť údajne eliminovaní odporcovia EÚ. O kandidátoch bude vraj pravdepodobne rozhodovať vláda, ktorá bude vyberať iba takých kandidátov, ktorí sa páčia Bruselu.

Reformný návrh nenahrádza národných kandidátov, dopĺňa ich

Zem a Vek zásadným spôsobom dezinterpretoval návrh volebnej reformy z dielne Výboru pre ústavné veci (AFCO). Ten síce navrhol zmeny týkajúce sa základných volebných pravidiel a zavedenia celoúnijného volebného obvodu, v ktorom by bola volená časť poslancov, avšak systému národných kandidátov by sa to nedotklo.

Podľa návrhu by voliči mali mať dva hlasy. Jeden z nich by slúžil na voľbu európskych poslancov v národných volebných obvodoch a druhý v celoeurópskom volebnom obvode. Doterajší počet národných kandidátov by sa nemal meniť. Návrh však počíta s dodatočnými 28 europoslancami, ktorí by vzišli z celoúnijnej kandidátky.

Zoznam kandidátov do celoeurópskeho volebného obvodu by musel zaručovať rodovú vyváženosť a rešpektovať geografické zastúpenie, aby menšie členské štáty nemohli byť znevýhodnené.

Okrem toho európski poslanci v návrhu požadujú zavedenie minimálnych volebných štandardov pre všetky členské krajiny. Medzi nich napríklad patrí rodová rovnosť na kandidátnych listinách, prístup k voľbám pre všetkých občanov, vrátane osôb so zdravotným postihnutím či zavedenie jednotného dátumu pre voľby do Európskeho parlamentu na 9. máj (Deň Európy).

Zároveň je však dôležité zdôrazniť, že momentálne ide len o návrh volebného zákona. Legislatívna iniciatíva si vyžaduje schválenie Európskym parlamentom, jednomyseľné prijatie Radou, v ktorej má zastúpenie každý členský štát, ako aj súhlas všetkých krajín EÚ v súlade so svojimi ústavnými požiadavkami.

Článok manipuluje pomocou vytvárania strachu      

Zem a Vek využíva v článku clickbaitový nadpis, ktorý klame o údajnom riziku, že v EÚ nemusí byť zastúpená každý krajina. Zároveň je doplnený o dezinformačný obsah postavený na posilňovaní neopodstatneného strachu z EÚ.

Neznámy autor straší, že EÚ je „prostriedok na likvidáciu európskych národných štátov a národov“. Čitateľ je v článku ďalej zavádzaný, že týmto spôsobom dochádza k postupnému vzniku „európskeho superštátu“. Toto všetko sa údajne deje „v duchu nadnárodných organizácií a globalistických záujmových skupín globálnej vlády“.

Takéto vyhlásenia majú potenciál vážne ohroziť krehkú dôveru slovenskej spoločnosti v EÚ, keďže potvrdzujú obavy a pocit bezmocnosti, ktoré sú v krajine dlhodobo živené dezinformačnými aktérmi.

Podľa prieskumu organizácie Globsec z roku 2020 je až 67 % Slovákov presvedčených, že EÚ a Brusel diktujú Slovensku, čo má robiť bez toho, aby mala krajina akúkoľvek šancu to ovplyvniť. 60 % Slovákov navyše verí, že svet ovládajú tajné skupiny a spolky, ktorých cieľom je nastolenie totalitnej svetovlády.

Článok zároveň využíva argumentačný klam, známy ako argument šikmou plochou, podľa ktorého malé kroky vedú automaticky k veľkým negatívnym dôsledkom. V tomto prípade má na základe reformy európskeho volebného systému dôjsť k postupnej strate národnej suverenity a posilneniu Bruselu.

Na nutnosti volebnej reformy sa pritom zhodujú členské štáty EÚ. Europoslanec Damian Boeselager upozornil, že spôsob, akým Európania volia, sa za posledných rokov zásadne nezmenil, aj napriek tomu, že EÚ sa medzičasom rozšírila o približne 200 miliónov občanov. Európsky volebný zákon platí od roku 1976, k úpravám došlo v rokoch 2002 a 2018.

Podľa Domèneca Ruiza Devesa, spravodajcu pre európsku volebnú reformu, je hlavným cieľom iniciatívy posilniť demokratické procesy, európske politické strany a celoeurópsku diskusiu, aby voliči mali možnosť lepšie porozumieť európskej politike.

Okrem vytvárania strachu z údajnej straty právomocí národných štátov, článok straší aj ďalšími vymyslenými hrozbami, ktoré majú v slovenskom prostredí zvyčajne veľkú negatívnu odozvu. Neznámy autor v príspevku napríklad pokladá otázku, koľko krajín zaradí na  kandidátku moslima alebo trans queer fluidnú osobu. Za touto otázkou sa však už skrýva autorov vlastný názor, ktorý je čitateľom podsúvaný ako fakt.

Týmto spôsobom dochádza k apelu na časť obyvateľstva, ktorá prechováva xenofóbne myšlienky a bojí sa tzv. „gender ideológie“ či straty „tradičných hodnôt“. Čitatelia portálu Zem a Vek, ako aj ďalších stránok s problematickým obsahom, sú dlhodobo vystavovaní informáciám, ktoré vyvolávajú strach zo západných hodnôt. Tieto hodnoty sú nesprávne stavané do protikladu so slovenskými hodnotami, čo podkopáva naše zahranično-politické ukotvenie. Príklady môžete nájsť tu, tu alebo tu.

Zem a Vek patrí medzi najznámejšie dezinformačné weby na Slovensku

Zem a Vek  patrí medzi najkontroverznejšie weby v slovenskom informačnom priestore. Je zaradený na zoznam stránok so sporným obsahom na základe hodnotenia nezávislej komisie v rámci projektu Konšpirátori.sk. Portál produkuje články, ktoré sú kritizované za šírenie dezinformácií, konšpiračných teórií či manipulatívneho obsahu.

Problematickú minulosť má aj šéfredaktor časopisu Zem a Vek Tibor Eliot Rostas. Toho Najvyšší súd právoplatne odsúdil za hanobenie rasy a národa kvôli antisemitskému článku Klin medzi Slovanmi. V minulosti taktiež žiadal o finančnú podporu od ruskej ambasády na Slovensku.

Fact Checker Logo
Pôvodne uverejnené tu.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.