Scroll Top

Nemusíte si ich zobrať domov, hospodárska mobilizácia sa fyzických osôb netýka

utecenci2

Author(s): Demagog.sk

Tomáš Taraba na Facebooku volá po zastavení nápadu vlády nanútiť ľuďom povinnosť prijať do svojích obydlí vojakov a akýchkoľvek migrantov.” Vláda SR síce v reakcii na príval utečencov z Ukrajiny prijala nariadenie o hospodárskej mobilizácii, to sa však vzťahuje predovšetkým na mestá a obce, fyzických osôb sa týka len za presne stanovených podmienok, jeho výrok je preto skresľujúci a zavádzajúci.  

Poslanec Tomáš Taraba vo svojom videu na Facebooku z 3. marca tvrdí, že vláda môže na základe novoprijatého nariadenia domácnostiam udeliť povinnosť ubytovať migrantov: „Postavme sa proti chorému nápadu vlády nanútiť ľuďom povinnosť prijať do svojích obydlí vojakov a akýchkoľvek migrantov. Presne túto možnosť Hegerova vláda včera prijala.”

Toto nariadenie sa však vzťahuje na subjekty hospodárskej mobilizácie, akými sú napríklad obce a mestá. Okresný úrad síce môže uložiť povinnosť poskytnúť ubytovanie aj fyzickej osobe, ale len v prípade, ak sa tým nenaruší chod danej domácnosti. Keďže Taraba podal informáciu o nariadení skreslene, výrok hodnotíme ako zavádzajúci. 

Ubytovacie zariadenia poskytujúce dočasné útočisko pre utečencov môže vybrať okresný úrad na požiadavku ministerstva vnútra SR. V prípade fyzických osôb to je možné len za určitých podmienok.

Povinnosť podriadiť sa vecnému plneniu podľa odseku 1 písm. d) sa nevzťahuje na fyzickú osobu, u ktorej by sa poskytnutím vecného prostriedku ohrozila jej výživa alebo výživa jej rodiny; pri ukladaní vecného plnenia sa prihliada aj na neohrozenie chodu jej hospodárskeho zariadenia,” hovorí zákon o hospodárskej mobilizácii.

Štátne zariadenia, hotely a penzióny a aj súkromné ubytovanie, ktoré chcú poskytnúť ubytovanie pre utekajúcich Ukrajincov, je možné prihlásiť na stránke ministerstva dopravy pomocpreukrajinu.sk. Ide o registráciu na báze dobrovoľnosti, nie o nariadenie vlády.

Fact Checker Logo
Pôvodne uverejnené tu.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.