Scroll Top

Slová Georga Sorosa vytrhnuté z kontextu: požadoval pomoc pre Východoeurópanov, nie ich využitie ako „potravy pre delá“

Soros

Author(s): Katarína Drevená, Infosecurity.sk

Slovenské a české dezinformačné stránky šíria dezinformácie, že George Soros vyzval na využitie Východoeurópanov ako „potravy pre delá“. Tieto slová boli vytrhnuté z kontextu, Soros vo svojej publikácii hovoril o mieri a pomoci krajinám bývalého východného bloku.

Portál Infovojna zverejnil 25. januára 2023 dezinformačný článok s názvom „Soros vyzval NATO k tomu, aby byli Východoevropané využiti jako „potrava pro děla““. Články na rovnakú tému však šírili aj ďalšie slovenské a české dezinformačné stránky, napríklad Hlavné správy, Veci Verejné, Plénum či Necenzurovaná pravda.

Podľa týchto príspevkov George Soros, americký finančník a filantrop, už v roku 1993 „vyzval k tomu, aby boli Východoeurópania v podstate používaní ako potrava pre delá“. Túto „predpoveď“ údajne momentálne plní Ukrajina, čo má byť jasným dôkazom toho, že konflikt v krajine je zástupnou vojnou Západu.

Slová Sorosa boli vytrhnuté z kontextu

Slová Georga Sorosa, ktoré boli publikované v článku „Smerom k novému svetovému poriadku: Budúcnosť NATO“ z roku 1993, boli vytrhnuté z kontextu. Soros v tejto publikácii rozoberá budúcnosť NATO, ako aj potrebu nastolenia nového svetového poriadku po kolapse Sovietskeho zväzu a skončení Studenej vojny. Podľa jeho názoru sa obranná aliancia musí prispôsobiť novej realite a prevziať aktívnejšiu úlohu pri podpore mieru, stability a demokracie nielen v Európe, ale aj mimo nej.

Americký finančník a filantrop navrhol vznik aliancie nového typu, ktorú pracovne nazval „Partnerstvo pre mier“. Jej hlavnou úlohou mala byť pomoc pri transformácii spoločnosti s dôrazom na politické a hospodárske aspekty. Štruktúru a rozpočet by prinieslo NATO, ktoré by však fungovalo oddelene.

V tomto kontexte Soros napísal: „Kombinácia pracovnej sily z východnej Európy s technickými možnosťami NATO by výrazne posilnila vojenský potenciál Partnerstva, pretože by sa znížilo riziko „vriec na telá“ pre krajiny NATO, ktoré je hlavným obmedzením ich ochoty konať.“

Práve tieto slová boli vytrhnuté z kontextu a interpretované tak, že „Východeurópania by mohli byť použití ako „pracovná sila“ v ďalších konfliktoch v snahe znížiť počet úmrtí v západných krajinách“. Z predchádzajúcich slov Sorosa je však zrejmé, že v skutočnosti hovoril o väčšej ochote Západu pomôcť krajinám bývalého východného bloku, ak by to bolo prostredníctvom politických a hospodárskych aspektov. Západné krajiny totiž nechcú vykonávať násilné premeny a intervencie do iných štátov, ktoré by so sebou priniesli krviprelievanie.

Soros žiadnym spôsobom nenaznačoval, že by Východeurópania mali byť zneužití ako „potrava pre delá“. Sám dokonca navrhuje, aby bolo prípadné Partnerstvo pre mier pod krídlami NATO natoľko atraktívne, že by sa k nemu pridalo aj Rusko.

Jedným z hlavných cieľov Sorosovho článku bolo zdôrazniť význam medzinárodnej spolupráce, vďaka ktorej budú krajiny schopné lepšie riešiť globálne výzvy a úzko prepojené problémy v období po Studenej vojne. Americký finančník a filantrop vyslovil názor, že NATO musí podporovať demokratizáciu a trhové reformy v krajinách bývalého východného bloku a presadzovať ich integráciu do západných politických a hospodárskych štruktúr.

Začlenenie týchto štátov do západných štruktúr by podľa neho slúžilo na stabilizáciu regiónu a vybudovanie súdržnejšej Európy, čo by v konečnom dôsledku prispelo k vytvoreniu mierovejšieho, spravodlivejšieho a prosperujúcejšieho svetového poriadku. O prípadnej vojenskej konfrontácii Soros vo svojej publikácii nepojednával.

Cherry-picking, konfirmačné skreslenie a „strašiak“ Soros

Neznámy autor alebo autorka sa snaží prepojiť článok Sorosa so súčastným dianím na Ukrajine, pričom využíva článok spred 30 rokov. Tieto slová zároveň vytrháva z kontextu a čitateľa manipuluje prostredníctvom ďalších manipulačných techník. 

V snahe podporiť vlastnú verziu výkladu používa tzv. cherry-picking, ktorý je založený na selektívnom vyberaní informácií. V tomto prípade je opomenutý na prvý pohľad očividný fakt, že nie Západ, ale Rusko začalo vojnu na Ukrajine. Cieľom západných krajín pritom nie je viesť zástupný konflikt, ale pomôcť obeti agresie. To by nebolo potrebné, ak by sa Moskva nerozhodla porušiť dohody založené na medzinárodnom práve.

Autor alebo autorka sa spolieha na konfirmačné skreslenie. Ide o tendenciu ľudskej mysle vyberať iba tie argumenty, ktoré potvrdzujú danú interpretáciu udalostí. Alternatívne možnosti, bez ohľadu na to, aké veľké množstvo dôkazov k nim existuje, sú automaticky posúvané do úzadia.

S využitím kotvenia (prvotná informácia sa stáva „kotvou“, pričom všetky ďalšie argumenty sa jej buď prispôsobujú a posilňujú ju alebo sú do veľkej miery ignorované) zapadá celkový naratív článku do širšieho okruhu konšpiračnej teórie, že Západ zapríčinil vojnu na Ukrajine. Za tým by mala stáť úzka skupina osôb, ktoré ovládajú svet.

Jedným z takýchto hýbateľov svetových dejín má byť práve George Soros, zakladateľ Nadácií otvorenej spoločnosti s pobočkami v desiatkach krajín po celom svete, ktoré sa zameriavajú na podporu liberálnych a demokratických cieľov. To z neho urobilo jeden z hlavných cieľov konšpirátorov a krajne pravicových extrémistov nielen na Slovensku.

Konšpiračné teórie šíria stálice slovenskej dezinformačnej scény

Vytrhnuté Sorosove slová z kontextu sa šírili na viacerých slovenských a českých weboch známych svojím problematickým prístupom k faktom. Všetky vyššie vymenované stránky sú zaradené na zoznam stránok so sporným obsahom na základe hodnotenia nezávislej komisie v rámci projektu Konšpirátori.sk.

Portály Infovojna a Hlavné správy figurujú tiež na zozname zdrojov, ktoré na Slovensku šíria kremeľskú propagandu a predstavujú veľkú hrozbu pre spoločnosť v informačnom priestore. Ten zostrojila analytická spoločnosť Gerulata Technologies.

Oba tieto portály boli navyše zablokované zo strany Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) niekoľko dní po začatí vojny na Ukrajine kvôli šíreniu škodlivého obsahu. Ako je však z vyššie uvedeného zrejmé, dočasný zákaz bol neefektívny a dezinformačné weby pokračujú v šírení dezinformačných, konšpiračných a prokremeľských naratívov na Slovensku.

Fact Checker Logo
Pôvodne uverejnené tu.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.